Demo                Demo

15 Seconden Survey

  • realtime feedback van medewerkers
  • slimme data-analyses en advies
  • 75% antwoordpercentage

Gratis Demo

De 15 seconden survey

Stemming – Drijfveren – Bedankt!

Stap 1

Hoe voel jij je op je werk vandaag? De medewerker kan kiezen uit wetenschappelijk onderbouwde emoties. Door aandacht te besteden aan stemming, stimuleer je een cultuur van waardering en transparantie.

Stap 2

De tweede vraag gaat in op drijfveren van werkgeluk, zoals leiderschap, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee meten we de betrokkenheid van medewerkers en hun ervaring van deze thema’s.

Stap 3

We sluiten af met een positieve of grappige boodschap. Onze tool is uitgerust met vele inspirerende quotes en cartoons. Als bedrijf kun je ook je eigen content toevoegen om een positieve werksfeer te stimuleren.

Het werkt gewoon. Het is een heel effectieve en eenvoudige manier om dagelijks aan te geven hoe je je voelt op het werk.

Lydia Quirschfeld

Senior Coordinator, Gartner

“Het aantal gelukkige werknemers is in 5 maanden gestegen van 66% naar 86% en we blijven een positieve trend zien!”

Robin Gerritsen

Directeur Recruitment, Tempo Team

“Wij hebben intensief samengewerkt met 2DAYSMOOD. Een gelijkwaardige partner die altijd bereid is om mee te denken.”

Rianne Klemann

Regiomanager West, Randstad

Wat gebeurt er met de survey resultaten?

Teamleiders, HR managers en directeuren kunnen realtime in visuele dashboards de resultaten van de anonieme 15 seconden survey analyseren. Voor individuele werknemers is er een persoonlijk dashboard beschikbaar. Handig om te reflecteren op hun eigen stemming of ter voorbereiding op een beoordelingsgesprek.

  • Trends: hoe ontwikkelt het stress- of geluksniveau over tijd?
  • Heatmaps: welke drijfveren, zoals waardering of welzijn, scoren minder goed?
  • Scores: wat is de employee Net Promotor Score (eNPS) van je organisatie?
  • Percentages: hoeveel procent van je medewerkers voelt zich betrokken?
  • Tips en advies: hoe ga je om met een laag energieniveau in je team?

Door continu op een simpele manier feedback te vragen meet je direct het effect van je acties.

Rapportages & Metingen

Wekelijkse terugkoppeling, nulmeting of specifieke analyses

Op wekelijkse basis krijgen teams een samenvatting met de gemeten stemming van de afgelopen week. Hiermee komt het gesprek over werkgeluk gemakkelijk op gang in het teamoverleg. De tips bieden direct aanknopingspunten om actie te ondernemen voor meer werkgeluk. Zoek je een alternatief voor het tevredenheidsonderzoek? Onze nulmeting van geluk en betrokkenheid is een perfect startpunt om een effectieve feedbackloop met je personeel te starten. Ook het genereren van een data-gedreven analyse, vóór, tijdens en na cultuurveranderingen, fusies of overnames is mogelijk.

Bekijk hoe 2DAYSMOOD werkt

Onze services

Het is onze missie om u te helpen uw doelstellingen voor uw organisatie te behalen. Daarom bieden wij een aantal services aan gerelateerd aan de uitkomsten van het survey die ervoor zorgen dat de uitkomsten nauwkeurig opgevolgd worden.

Custom Framework

Samen met u creëren we een vragenset die het inzicht verschaft dat u nodig heeft voor uw organisatie.

Corporate promotion

Een live cartoonist creëren leuke content voor de gebruikers van het survey die gaan uw de kernwaarden en de missie van uw bedrijf.

Consult desk

Alle team managers krijgen toegang tot een eigen Consult Desk die altijd voor u klaar staat met adviezen en praktische tips naar aanleiding van de uitkomsten van het survey.

Alert service

Wij monitoren uw gegevens pro-actief en nemen contact op wanneer bepaalde grenzen worden overschreden.

Management call

Wij voorzien elke manager van een maandelijks telefonisch consult om de resultaten van het survey te bespreken.

Deep Dive

Ontvang elke maand, of elk kwartaal, een handgeschreven trend & highlight rapportage van een 2DAYSMOOD data analist.