Privacyverklaring 2DAYSMOOD

2DAYSMOOD vindt uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke data erg belangrijk. In de onderstaande privacyverklaring leest u hoe wij uw data verwerken en beschermen. Mocht vragen en/of opmerkingen hebben over deze verklaring, neemt u dan gerust contact met ons op.

1.    PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

2DAYSMOOD B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u of uw werkgever gebruik maakt van de diensten van 2DAYSMOOD B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan 2DAYSMOOD B.V. verstrekt. 2DAYSMOOD B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Indien u deelneemt aan een survey:

 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw datum in dienst
 • De afdeling waar u voor werkt
 • Uw functiestatus (manager of medewerker)

 

2.    WAAROM 2DAYSMOOD B.V. UW GEGEVENS NODIG HEEFT

2DAYSMOOD B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te kunnen nemen als u een aanvraag voor informatie op onze website doet.

Daarnaast kan 2DAYSMOOD B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met uw werkgever overeengekomen opdracht. Dit gaat doorgaans om het uitvoeren van een continue medewerkersbetrokkenheidsurvey.

 

3.    HOE LANG 2DAYSMOOD B.V. UW GEGEVENS BEWAART

2DAYSMOOD B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het verrichten van een medewerkersbetrokkenheidsurvey, worden bewaard tot maximaal 4 maanden na het beëindigen van de overeenkomst met uw werkgever voor het uitvoeren van een medewerkersbetrokkenheidsurvey. Deze standaard bewaartermijn wordt alleen ingekort of verlengd als er een aangepaste overeenkomst is gesloten met de werkgever over de bewaartermijn van de gegevens.

 

4.    HOE WIJ GEGEVENS (NIET) DELEN MET ANDEREN

2DAYSMOOD B.V. verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij er een juridische grondslag ligt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Antwoorden die u heeft gegeven in een survey worden nooit op persoonsniveau gedeeld met uw collega’s, manager of met de directie, danwel derden. Gegevens worden geanonimiseerd en alleen op groepsniveau gedeeld, met een groepsgrootte van tenminste 5 actieve respondenten. Alleen als u in open vragen uw naam vermeldt, kan een antwoord tot u herleidbaar zijn.

 

5.    HOE WIJ WEBSITE DATA & COOKIES GEBRUIKEN

Op de website van 2DAYSMOOD B.V. worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden en geanalyseerd, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Voor de opslag en verwerking van deze en andere (anonieme) data maken wij gebruik van cookies en Google Analytics. Het doel hiervan is om uw ervaring op onze website zo aangenaam, gebruiksvriendelijk en relevant mogelijk te maken.

Cookies
Een cookie is een klein stukje data dat door een webserver wordt opgeslagen in de browser. De in cookies opgeslagen gebruikersinformatie maakt het mogelijk de interactie tussen de website en de browser in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van authenticatie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie binnen de website van 2DAYSMOOD B.V.

 • Functionele cookies: om voorkeuren te onthouden op de website zoals taal, vormgeving en instellingen in tools.
 • Anonieme analytics cookies: om statistische gegevens over de website te verzamelen. Zo analyseren we onder andere welke pagina’s (technisch en inhoudelijk) goed of minder goed presteren, en hoe we de structuur, content en gebruikerservaring kunnen optimaliseren. We maken gebruik van Google Analytics software geleverd door Google Inc. om de analyses uit te voeren.
 • Marketing cookies: om informatie te krijgen over het navigatiegedrag van gebruikers op deze en andere (social media) sites (in ons beheer), waaronder Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube, en Eventbrite. Met deze data beogen we gebruikers op het juiste moment de meest relevante content aan te bieden die aansluit op de best mogelijke dienstverlening.

2DAYSMOOD B.V. heeft geen invloed op het gebruik van cookies en dataverwerking van bovengenoemde externe partijen. Lees daarvoor altijd goed de eigen privacyverklaringen van deze partijen. Het is voor gebruikers (bijna altijd) mogelijk om cookies uit te schakelen op browser of website niveau. Deze optie is meestal te vinden in het instellingen of voorkeursmenu van de browser.

Google Analytics
2DAYSMOOD B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 2DAYSMOOD B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

2DAYSMOOD B.V. gebruikt Google Analytics niet om gedrag van gebruikers te tracken in de beveiligde portal (2daysmood.eu) en mobiele app waarin de survey en survey data wordt weergegeven.

 

6.    UW GEGEVENS EN WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website zijn links naar websites van derden opgenomen. Dit zijn onder andere partners van 2DAYSMOOD B.V.. Wanneer u de websites van deze partijen bezoekt zijn de privacy verklaringen van deze derde partijen van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan of hoe zij cookies gebruiken.

 

7.    HOE WIJ BEELDMATERIAAL OP ONZE WEBSITE GEBRUIKEN

Op onze website beogen wij realistische en aansprekende content aan te bieden aan bezoekers. Daartoe zetten wij rechtenvrij beeldmateriaal van o.a. Pexels en Adobe Stock. Daarnaast publiceren wij ook auteursrechtelijk beeldmateriaal, waaronder foto’s en video’s, gemaakt op de locatie van 2DAYSMOOD, of op alternatieve locaties tijdens evenementen die georganiseerd worden door 2DAYSMOOD. We proberen altijd vooraf, naar redelijkheid, toestemming te krijgen van de personen die onderdeel zijn van beeldmateriaal dat (prominent) aanwezig is als content op onze website of in andere (online) communicatie-uitingen. Als de desbetreffende personen niet willen dat deze content gebruikt wordt voor marketingdoeleinden kunnen zij bezwaar maken door te mailen naar info@2daysmood.nl.

 

8.    WAAROM U ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGT

Een websitebezoeker of geïnteresseerde wordt alleen toegevoegd aan de ontvangerslijst van onze nieuwsbrief indien actief toestemming is gegeven via een online formulier, e-mail of persoonlijk contact. Indien een bezoeker akkoord is gegaan met de nieuwsbriefinschrijving kan 2DAYSMOOD B.V. hem of haar op de hoogte te stellen van verwante producten, diensten en/of activiteiten die voor de bezoeker interessant zouden kunnen zijn. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich uit kan schrijven.

 

9.    HOE U GEGEVENS KUNT INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@2daysmood.nl. 2DAYSMOOD B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

10. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

2DAYSMOOD B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 2DAYSMOOD B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De website www.2daysmood.com is een eigendom van 2DAYSMOOD B.V. (kvk: 75014580). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van de door 2DAYSMOOD B.V. verzamelde persoonsgegevens neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

2DAYSMOOD B.V.
Europalaan 100, gebouw ./ (dotslash-utrecht)
3526KS,  Utrecht, Nederland
T. +31(0)85 303 6879
E. info@2daysmood.nl

Jan Pronk
Data Protection Officer
Managing Partner & Technology Expert
T. +31 6 20 10 05 99
E. jan@2daysmood.nl