2DAYSMOOD

Juli 2017 – Kennismaking

We komen in contact met 8 Management Trainees van Randstad Groep Nederland die aan de slag willen gaan met het thema werkgeluk. Het is hun passie – samen met die van de HR Business Partner Veronne van der Meijs – om werkgeluk binnen Tempo Team op de strategische agenda te zetten. Waarom is dit thema belangrijk voor organisaties? Voor diverse redenen, in de huidige markt staat aantrekkelijk werkgeverschap onder druk, maar denk ook aan stijging van verloop en verzuim, daling van betrokkenheid en bevlogenheid of een werk-privé balans dat onder het gewenste niveau ligt. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden laten zien dat werkgeluk een positief effect heeft op o.a. de bevlogenheid van medewerkers. Daarom vonden de trainees het tijd om ermee te gaan experimenteren!

Doel

Antwoord geven op de vraag: ‘wat maakt medewerkers van Tempo Team gelukkiger/meer bevlogen?’
De beoogde aanpak is om per regio een andere geluks-interventie uit te proberen waarna zal blijken waarmee werkgeluk te verhogen valt. 2daysmood wordt ingezet om een nulmeting te doen; hoe gelukkig voelen de medewerkers zich nu? Door 2daysmood ook tussentijds en na afloop van hun project in te zetten, kan het effect van de geluks-interventies op het geluk van de medewerkers gemonitord worden.

Augustus 2017 – Kick-off

De trainees starten hun project binnen het Regionaal Recruitment van Tempo-Team, bestaande uit een directeur, 6 managers, coordinatoren en 70 recruiters, met een grote kick off over Werkgeluk en 2daysmood. Tijdens deze aftrap wordt aan de groep de vraag gesteld; ‘wat versta jij onder werkgeluk?’ Hier kwam uit naar voren dat werkgeluk voor iedereen iets anders betekent.

Er is dus geen eenduidige definitie van werkgeluk. Dit had wel een impact op hun beoogde aanpak, als werkgeluk voor iedereen iets anders betekent wat bereiken we dan met het invoeren van één geluksinterventie per regio? Tijd voor een change of plans!

September 2017 – Nieuwe strategie

Het nieuwe doel voor het werkgeluk project wordt vastgesteld: managers en coordinatoren opleiden in werkgeluk om hun rol als ambassadeur naar behoren te kunnen vervullen. In de verwachting dat er een duurzame opvolging is voor de focus op werkgeluk. Om dit doel te behalen, ondernemen ze de volgende acties:

  • Stimuleren ze coordinatoren/managers in gesprek te gaan met hun team om activiteiten en eigen initiatieven te ontplooien.
  • Tussentijdse telefonische coaching en evaluatie
  • Toegang en gebruik van 2daysmood, zodat managers gefaciliteerd worden tijdens team overleggen om over het geluk binnen het team in gesprek te gaan.

 

Oktober-november 2017 – Lokale initiatieven

Wekelijks gaan de teams met elkaar in gesprek naar aanleiding van de resultaten uit de weekly en het online 2daysmood dashboard. Deze werkgelukkige teambespreking staat wekelijks standaard op de agenda. Naast dat het gesprek hierover voeren als prettig ervaren wordt, zijn er tevens andere initiatieven ontstaan die het geluk bevorderen. Zo zijn er initiatieven die het delen van complimenten, successen en feedback stimuleren, de werkplek aangenamer en prettiger maken en de teambuilding versterken!

December 2017 – De resultaten

De vraag waar iedereen nieuwsgierig naar is; is het werkgeluk gestegen in de afgelopen maanden? Het antwoord: JA!
De trend Geluk laat een positief stijgende trend zien over de afgelopen maanden en is gestegen van 68% gelukkige werknemers naar 80%. Stress is met de helft verlaagd in dezelfde periode. Voornamelijk de managers zijn gestegen in hun mate van geluk. We schatten dat dit op de langere termijn een positief doorwerkend effect zal hebben op de werknemers die zij aansturen ?

Zowel de medewerkers als de coordinatoren/managers geven aan dat de 2daysmood app heeft bijgedragen aan het stilstaan en bewustwording van het thema werkgeluk.  Ook geven alle managers aan door te willen gaan met het verhogen van hun werkgeluk. Wauw, dat willen we graag horen!

Februari 2018 en verder – Werkgeluk verspreidt zich

Ondanks dat de trainees klaar zijn met het project team blijft 2daysmood ingezet worden door de verschillende regios en blijven we een stijgende lijn zien in de mate van geluk. Happiness is contagious zeggen wij en dat blijkt! Geweldig gedaan, we zijn trots op jullie inzet, aanpak en resultaat Cathelijn, Judy, Ward, Marlies, Rianne, Ruben, Tomas en Eva!

Wil jij aan de slag met werkgeluk binnen jouw organisatie?

Wat waardevolle inzichten en advies vanuit deze groep werkgelukambassadeurs;

  • Werkgeluk moet je faciliteren, niet opleggen. Denk aan intervisies op maat, ‘great conversations’, inspiratiesessies, wekelijkse triggers als de 2DAYSMOOD-survey en ruimte voor persoonlijke initiatieven op de werkplek.
  • Werkgeluk is voor iedereen iets anders. Dus let op: “One size doesn’t fit all!” Bijvoorbeeld in spijkerbroek naar het werk of open kantoortuinen hoeft niet iedereen aan te spreken.
  • We adviseren om de focus op werkgeluk te koppelen aan een lange termijn project/visie om te voorkomen dat het een losstaand project is maar juist de continuïteit gewaarborgd wordt.
  • Werkgeluk is een continu doorlopend proces, zonder eindbestemming.
  • Het is de investering waard!

Cookies op 2DAYSMOOD
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties