Skip to content
Back to Blog
15 drijfveren

15 drijfveren die werkgeluk beïnvloeden: het Employee Happiness Model

Hoe kun je werkgeluk en betrokkenheid verbeteren? Deze 15 drijfveren zijn bepalend voor het werkgeluk van jouw medewerkers. Zo pak je het aan!

2DAYSMOODIES
2DAYSMOODIES

aug 10, 2023

Heel lang heeft werk gedraaid om één ding: geld verdienen. Zolang je aan het eind van de maand de hypotheek kon betalen en eten op tafel kon zetten, waren mensen al snel tevreden met hun baan. Veel medewerkers bleven lang bij een organisatie en waren loyaal naar hun baas. Maar tegenwoordig is dat beeld veranderd: de arbeidsmarkt is krap, overal is personeelstekort en medewerkers gaan snel weer weg als hun baan hen niet bevalt. Hoe kun je zorgen dat je personeel in deze tijden behoudt? Als je deze vijftien drijfveren in je organisatie borgt, zul je zien dat dat meer werkgeluk oplevert en medewerkers blijven!

Het Employee Happiness Model

Om de drijfveren van werkgeluk en betrokkenheid te definiëren, heeft 2DAYSMOOD samen met Universiteit Utrecht onderzoek gedaan. Werkgeluk was lange tijd een onmeetbaar, zweverig onderdeel van het HR-beleid. Maar deze drijfveren helpen jou als HR-manager of teamleider concreet en gericht verbeteren om je medewerkers te behouden en goed werkgeverschap te laten zien. De vijftien drijfveren zijn onderverdeeld in vier overkoepelende thema’s: organisatie, mensen, werk en welzijn. Samen vormt dit het Employee Happiness Model.

De drijfveren in het thema Organisatie

1. Interne communicatie

Door duidelijke interne communicatie wordt kennisdeling gefaciliteerd, worden gezamenlijke waarden gecreëerd en betekenis gegeven aan het werk. Als je interne communicatie goed zit, zorgt dit ook nog eens voor positieve relaties op het werk.

2. Visie en kernwaarden

Zijn de visie en kernwaarden van je organisatie duidelijk en goed gedefinieerd? Kunnen medewerkers zich hierin vinden? Dan is de kans groter dat medewerkers gelukkig zijn op hun werk. Ze willen weten hoe de organisatie zichzelf in de toekomst ziet en zich daarin kunnen herkennen.

3. Strategie en doelen

Het is belangrijk dat de strategie en doelen van de organisatie bekend zijn onder medewerkers. Dan weten ze namelijk waar ze gezamenlijk naar toe werken en hoe hun werk bijdraagt aan het behalen van die doelen. Dat geeft het werk betekenis.

4. Reputatie en merk

Hoe ziet de buitenwereld jouw organisatie? De reputatie en het merk van jouw organisatie zijn bepalend voor betrokkenheid en werkgeluk van medewerkers. Dit gaat over de indruk die in- en externe stakeholders hebben van de organisatie. Door middel van het merk kan de organisatie een positief beeld schetsen, wat vertrouwen en kwaliteit uitstraalt.

De drijfveren in het thema Mensen

5. Leiderschap

Het leiderschap binnen een organisatie is voor medewerkers erg belangrijk. Leidinggevenden horen inspirerend en motiverend te zijn. Zij helpen medewerkers ontwikkelen en floreren en zijn de basis van de werkcultuur. Daarnaast is het hun taak om de bedrijfsvisie en strategie om te zetten in projecten en taken.

6. Relatie met collega’s

De relatie met collega’s is erg belangrijk voor het werkplezier. Kunnen medewerkers goed met elkaar samenwerken en gezamenlijke doelen bereiken? Is er sprake van aangename communicatie, vertrouwen, wederzijds respect en een gedeelde verantwoordelijkheid? Dan kunnen medewerkers van elkaar op aan en zal er een goede relatie zijn.

7. Relatie met manager

Ook met de manager hebben medewerkers veel contact. Daarom speelt de relatie met de directe manager een grote rol bij werkgeluk. De manager moet niet alleen een rolmodel zijn, maar moet ook persoonlijke interesse en vertrouwen hebben in de medewerkers.

8. Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie hebben te maken met de veiligheid in de organisatie. Als medewerkers zich helemaal veilig voelen om zichzelf te zijn en te uiten, zullen ze gelukkiger zijn in hun baan. Als ze dit kunnen tonen, zullen ze betrokkener en loyaler zijn naar de organisatie toe.

De drijfveren in het thema Werk

9. Salaris en voorwaarden

Het salaris en de voorwaarden spelen voor medewerkers een grote rol in hun werkgeluk. Ze verwachten dat ze hun kosten kunnen dekken en ruimte hebben om leuke dingen te doen. Ook moeten de secundaire arbeidsvoorwaarden goed zijn zodat er bijvoorbeeld ruimte is om trainingen te volgen, een reisvergoeding te krijgen of op belangrijke dagen vrij te krijgen.

10. Waardering

Waardering kun je op verschillende manieren uiten. Dit heeft deels te maken met de beloning die medewerkers ontvangen, maar gaat ook over verbale uitingen van collega’s of managers. Heeft een medewerker hard gewerkt om de deadline van een project te halen? Is een klant tevreden over het contact? Dan is het goed om dit daadwerkelijk uit te spreken: waardering doet wonderen voor de emotionele connectie die medewerkers met hun baan hebben.

11. Opleiding en ontwikkeling

Om medewerkers aan je organisatie te binden, zijn goede opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden essentieel. Niet alleen draagt dit bij aan het gevoel van zingeving, het zorgt er ook voor dat medewerkers binnen jouw organisatie kunnen groeien en dat talent gecreëerd wordt.

12. Intrinsieke motivatie

Beschouwt de medewerker diens werk als waardevol? Dan is er sprake van intrinsieke motivatie. Dit helpt bij het creëren van werkgeluk omdat de medewerker werk verricht wat bijdraagt aan een groter doel, en het werk niet alleen uitvoert om betaald te krijgen.

De drijfveren in het thema Welzijn

13. Werkomstandigheden

De fysieke elementen en de omgeving waarin de medewerker werkt bepalen de werkomstandigheden. Heb je een oninspirerend, saai kantoor zonder aankleding of plantjes? Dan zal dat niet positief zijn voor de stemming van je medewerkers. Werken ze in een omgeving waar ze iedere dag graag naar toe komen, verbinding vinden en zich fijn voelen? Dan zullen ze gelukkiger zijn op hun werk.

14. Vitaliteit

Zijn jouw medewerkers vitaal genoeg? Vitaliteit gaat over de staat waarin medewerkers bereid zijn te werken onder hoge werkdruk en in stressvolle situaties. Dit kan positief beïnvloedt worden door een gezonde leefstijl en ondersteuning vanuit (privé)relaties.

15. Werk-privé balans

Zijn medewerkers in staat om hun eigen werk-privé balans te bepalen? Dan geeft dit een gevoel van vrijheid en autonomie. Dit ziet er voor iedere werknemer anders uit: sommigen werken het liefst op de tijden waarop ze het meest productief zijn, zoals ’s avonds, en delen zo hun werk zelf in. Andere medewerkers zetten het liefst om vijf uur hun laptop uit en bewaken zo hun werk-privé balans.

De vijftien drijfveren van werkgeluk meten en verbeteren

Nu je weet wat de drijfveren van werkgeluk zijn, is de volgende stap om er ook iets mee te gaan doen. Maar hoe kun je deze drijfveren meetbaar maken? De tool van 2DAYSMOOD biedt je een slimme online oplossing, waarmee je met een nulmeting bepaalt wat de huidige stand van zaken is. Met wetenschappelijk gevalideerde vragen brengen we in kaart hoe tevreden medewerkers zijn over de verschillende drijfveren én hoe belangrijk deze drijfveer is voor hun werkgeluk.

In een handig online dashboard zie je waar jouw aandachtspunten zitten: is bijvoorbeeld de waardering erg belangrijk voor het werkgeluk, maar zijn medewerkers hier niet tevreden over? Dan kun je hier het meeste impact maken. Zo verspil je geen tijd aan acties die niet genoeg opleveren en kun je snel verbeteringen toepassen. Na een aantal maanden doe je de meting opnieuw en zie je waar jouw acties de medewerkerservaring heeft verbeterd!

Benieuwd naar de tool van 2DAYSMOOD? Vraag een gratis demo aan en start met de nulmeting om nuttige inzichten te verzamelen en gericht te verbeteren!

Latest articles

Cultuurverandering in organisaties: in 6 stappen effectief aan de slag

Cultuurverandering in organisaties: in 6 stappen effectief aan de slag

In deze blog gaan we dieper in op het belang van cultuurverandering in organisaties en bieden we een praktische stappen om deze verandering...

Bevlogenheid onderzoek werkend Nederland: elke maand cijfers en (HR)trends

Bevlogenheid onderzoek werkend Nederland: elke maand cijfers en (HR)trends

Ontdek maandelijkse trends in bevlogenheidsonderzoek onder werkend Nederland bij 2daysmood. Blijf op de hoogte van cijfers en inzichten.

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: 5 tips voor een toekomstgericht HR-beleid

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: 5 tips voor een toekomstgericht HR-beleid

Waarom is diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk & wat levert het je bedrijf op? Lees hier vijf concrete tips voor je HR-beleid...