Skip to content
Back to Blog
eNPS

eNPS monitor

Lees het laatste nieuws over de ENPS-monitor bij 2daysmood. Blijf op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

2DAYSMOODIES
2DAYSMOODIES

jan 02, 2024

 

 

Welkom bij onze eNPS monitor! In deze rubriek delen we 2DAYS-DATA inzichten over de eNPS. eNPS staat voor ‘Employee Net Promotor Score’, dit is een maat voor medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid bij de organisatie. De eNPS wordt gemeten door middel van de volgende vraag: “Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre zou je [bedrijf/organisatie] als werkgever aanbevelen aan vrienden of collega's?”.

Meet jouw team of organisatie ok het niveau van de eNPS (met 2DAYSMOOD)?

Gebruik onze eNPS monitor als benchmark!

Hier zijn richtlijnen voor het interpreteren van de data

Medewerkers beantwoorden deze vraag met een score van 1 tot en met 10. Hierdoor ontstaan er 3 groepen: Criticastors, Passieven, en Promotors.

  1. Criticastors (score 1 t/m 6): Dit zijn de medewerkers die een lage score geven, wat aangeeft dat ze niet tevreden zijn of kritiek hebben op bepaalde aspecten van het onderwerp. Ze zijn mogelijk niet erg positief over hun ervaring.
  2. Passieven (score 7 en 8): Dit zijn medewerkers die redelijk tevreden zijn, maar niet extreem enthousiast. Ze zijn niet ontevreden, maar ze zijn ook niet actief bezig met het aanbevelen van het onderwerp aan anderen.
  3. Promotors (score 9 en 10): Dit zijn de meest tevreden medewerkers. Ze hebben een zeer positieve ervaring gehad en zijn waarschijnlijk bereid om het onderwerp of de dienst actief aan anderen aan te bevelen. Ze worden beschouwd als "promotors" van het bedrijf of de dienst.

Wij maken gebruik van de internationale eNPS binnen deze rubriek, hierop zijn de bovenstaande groepsindelingen gebaseerd. Wil je informatie over de Europese eNPS data? Neem dan contact met ons op!

 

Snel naar de eNPS monitor naar keuze

 
 

eNPS monitor per sector

 
ENPS monitor per sector - benchmark eNPS - 2DAYSMOOD kennisblog

Een diepere blik op werknemerstevredenheid en -betrokkenheid binnen verschillende sectoren.

In de complexe wereld van bedrijfstakken, waar elke sector haar eigen uitdagingen en hoogtepunten kent, biedt de Employee Net Promoter Score (eNPS) helder inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Hieronder duiken we in de 2DAYSDATA en ontdekken we hoe verschillende sectoren zich tot elkaar verhouden.

Gemiddelde eNPS

Het gemiddelde cijfer van alle sectoren op de eNPS-vraag valt tussen de 7 en 8,5, met een algeheel gemiddelde van 7,75. Dit roept de vraag op: hoe variëren de eNPS-scores binnen specifieke sectoren en hoe bepalen de eNPS groepen (Criticastors, Passieven, Promotors) de verschillen?

Recreatie

De recreatiesector bloeit met het hoogste gemiddelde cijfer van 8,4. Wat opvalt, is de buitengewoon grote groep promotors, die 55% uit van het personeelsbestand bestaat, 25% meer dan het gemiddelde van alle sectoren. Deze sector doet het goed op een cultuur van tevredenheid en loyaliteit onder werknemers, wat andere sectoren kunnen beschouwen als een inspiratiebron.

Bouw

Na de Recreatie-sector doet de Bouw-sector het super goed op het gebied van medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid. In deze sector geven medewerkers hun organisatie gemiddeld een 8,2 op de eNPS-vraag. De bouwsector onderscheidt zich met slechts 6% Criticastors, dit is de kleinste groep Criticastors van alle sectoren. Ook is hier een indrukwekkende groep van 41% Promotor. Dit wijst op een sector waar werknemers overwegend positief zijn en minder geneigd zijn tot kritiek.

Transport & Logistiek

De Transport & Logistiek-sector scoort gemiddeld een 7,8 op de eNPS vraag, dit is vrijwel gelijk met het gemiddelde van alle sectoren samen. Deze sector vertoont enkele kleine afwijkingen van het gemiddelde binnen de groepen, maar over het algemeen zijn ook de percentages van Criticastors, Passieven en Promotors vergelijkbaar met het algeheel gemiddelde.

Business services

Deze sector, bestaande uit onder andere financiën en verzekeringen, scoort gemiddeld een 7,7 op de eNPS-vraag. Deze score is vrijwel gelijk met het gemiddelde. Ook als we kijken naar de verdelingen tussen de drie eNPS-groepen zien we dat deze vrijwel gelijk met het gemiddelde zijn.

IT

De IT-sector laat gemiddeld een 7,5 zien op de eNPS-vraag zien, dit is net iets onder gemiddeld. In de IT-sector zien we dat de groep Criticastors 20% van alle medewerkers bevat. Dit is 5% meer dan het gemiddelde. Dit zou organisaties in deze sector kunnen aansporen om dieper te kijken naar de oorzaken van deze kritiek en te streven naar proactieve oplossingen.

Energie

De scores van deze sector zijn erg vergelijkbaar met de scores van de IT-sector. De energiesector laat ook een gemiddelde van 7,5 zien op de eNPS vraag. De groep Criticastors is 21%, wat 6% groter is dan het algeheel gemiddelde.

Retail & Groothandel

Deze sector scoort gemiddeld een 7,4 op de eNPS-vraag. Dit is minder dan het algeheel gemiddelde. In de Retail-sector zien we een stijging van 9% in de groep Criticastors vergeleken met het gemiddelde, wat maakt dat binnen deze sector 24% Criticastor is.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg, hoewel een pijler van onze samenleving, kampt met een overvloed aan Passieven, namelijk 65% van het personeel. Dit is 10% hoger dan het gemiddelde. Het gemiddelde cijfer dat zorgmedewerkers aan hun organisatie geven op de eNPS-vraag is een 7,3. Dit is onder gemiddeld. Een diepere focus op betrokkenheidsstrategieën lijkt hier cruciaal om de tevredenheid te vergroten.

Onderwijs

Onderwijs bevindt zich aan de onderkant van het spectrum met een gemiddeld cijfer van 7 op de eNPS-vraag. Een diepere data-analyse laat een erg grote groep van Criticastors zien, namelijk van 28%. Dit is bijna dubbel zo veel als het gemiddelde van alle sectoren. Het roept vragen op over de uitdagingen waarmee deze sector wordt geconfronteerd, en benadrukt de noodzaak voor ingrijpende veranderingen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten.

De eNPS-vraag laat niet alleen een cijfer zien, maar opent de deur naar een diepgaand begrip van de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid binnen diverse bedrijfstakken. Het biedt organisaties benchmarks en inzichten om de tevredenheid van medewerkers te vergroten en een omgeving te creëren waarin elke sector groeit. Het is een krachtige tool voor bedrijven die streven naar meer werkgeluk en een gezond werknemersbestand.

Benieuwd naar de eNPS binnen jouw team?
Ontdek het dan nu met een vrijblijvende en gratis quickscan.

 
 

eNPS monitor juni 2023

 
eNPS

We hebben een primeur! Vanaf nu gaan we ook een maandelijkse update geven over de eNPS van werkend Nederland. Dit gaan we doen naar het voorbeeld van de bij jullie al bekende bevlogenheidsmonitor.

Waarom? Enerzijds wordt het bevlogenheidsonderzoek erg gewaardeerd door jullie (en dat vinden we uiteraard heel erg fijn) en daarom willen we jullie graag weer wat extra’s geven! En anderzijds willen wij ook onszelf als datapartner blijven door ontwikkelen, zodat we jullie extra inzichten te geven. En er zijn nog wel meer redenen te noemen… maar laten we het vooral lekker bondig houden en naar de inhoud gaan! 

Zijn wij een ambassadeur voor onze werkgever?

Wanneer we naar de cijfers van de maand juni kijken, is er te zien dat we onze werkgevers in juni een eNPS score van +13 geven met een gemiddeld ‘rapportcijfer’ (op de schaal van 10) van 7,68. Verder zien we dat de verdeling de volgende doorsnede kent: 30% Promotors, 53% Passieven en 17% Detractoren.

Met andere woorden: op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat je [naam organisatie] als goede werkgever aanraadt aan anderen?' antwoorden in juni 83% van de medewerkers positief en is 30% echt een actieve Promotor.

Hoe ziet de eNPS ontwikkeling eruit dit jaar?

Wanneer we naar bovenstaande grafiekenkijken, zien we dat er in Nederland in het huidige jaar gemiddeld méér mensen Promotor zijn van hun bedrijf dan Detractor. De cijfers laten zien dat 85% van werkend Nederland positief is over hun werkgever. (En 29% van de medewerkers is zelfs zo positief dat zij hun werkgever een rapportcijfer van een 9 of 10 geven!)

Is dat goed? Of kan dat beter? Laten we zeggen: gematigd positief, maar er is ruimte voor verbetering!

Wanneer we naar het jaar kijken zien we dat een we in juni onder het gemiddelde zitten, dus een advies aan al onze bazen: even een stapje erbij…. Wordt gewaardeerd! 

Wil je de eNPS monitoren binnen je eigen team?  Vraag dan hier een gratis quickscan aan.

Latest articles

Cultuurverandering in organisaties: in 6 stappen effectief aan de slag

Cultuurverandering in organisaties: in 6 stappen effectief aan de slag

In deze blog gaan we dieper in op het belang van cultuurverandering in organisaties en bieden we een praktische stappen om deze verandering...

Bevlogenheid onderzoek werkend Nederland: elke maand cijfers en (HR)trends

Bevlogenheid onderzoek werkend Nederland: elke maand cijfers en (HR)trends

Ontdek maandelijkse trends in bevlogenheidsonderzoek onder werkend Nederland bij 2daysmood. Blijf op de hoogte van cijfers en inzichten.

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: 5 tips voor een toekomstgericht HR-beleid

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: 5 tips voor een toekomstgericht HR-beleid

Waarom is diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk & wat levert het je bedrijf op? Lees hier vijf concrete tips voor je HR-beleid...