Skip to content
Back to Blog
3. Positieve werkcultuur

Werksfeer verbeteren op basis van wetenschap

Door Self-Determination theory in te zetten kun je jouw werksfeer verbeteren. Gebruik wetenschap voor een positieve werksfeer!

2DAYSMOODIES
2DAYSMOODIES

aug 10, 2023

Werksfeer is wat medewerkers motiveert om met plezier naar werk te gaan en om te blijven werken bij een organisatie! In deze blog leggen we uit waarom het belangrijk is om als werkgever bewust aandacht te besteden aan de werksfeer. Ook lichten we toe hoe je de werksfeer kunt verbeteren door middel van een vooraanstaande psychologische theorie, namelijk de ‘Self-Determination Theory’.

Werksfeer, wat is het?

Werksfeer is het gevoel wat jouw medewerkers hebben wanneer ze aan het werk zijn. Het gaat hierbij om hoe jouw medewerkers de sfeer op de werkvloer ervaren. Hierin zijn zaken als samenwerking, communicatie, openheid en respect heel belangrijk. Een positieve werksfeer zorgt ervoor dat jouw medewerkers zich thuis voelen en met plezier naar het werk komen. Het zorgt voor een gevoel van saamhorigheid, betrokkenheid en motivatie. Zo krijg je als werkgever een team van gemotiveerde medewerkers die vol energie aan de slag blijven gaan.

Het belang van een positieve werksfeer

Een positieve werksfeer is van cruciaal belang voor het succes van elke organisatie. Het is een aspect van de werkcultuur dat niet mag worden onderschat. Het is belangrijk voor medewerkers om zich goed te voelen op de werkvloer, dit kan bijdragen aan de werktevredenheid, motivatie en betrokkenheid van jouw medewerkers. Ook biedt het voordelen voor de organisatie zelf. Een goede werksfeer draagt het bij aan hogere productiviteit, lagere verzuimcijfers en een lager verloop van medewerkers. Hierdoor kunnen medewerkers beter presteren, zich meer verbonden voelen met de organisatie en melden ze zich minder snel ziek. Bovendien kan een positieve werksfeer bijdragen aan een positief imago van de organisatie, waardoor deze aantrekkelijker wordt voor nieuwe medewerkers en klanten. Een negatieve werksfeer kan leiden tot stress, vermoeidheid en demotivatie bij medewerkers. Dit kan op zijn beurt leiden tot lagere productiviteit, hogere verzuimcijfers en een hoger verloop van medewerkers.

Wil jij snel aan de slag meten van werkgeluk en meer grip krijgen op het verzuim en verloop binnen je organisatie? Vraag een gratis demo aan en ontdek hoe de tool van 2DAYSMOOD jou daarbij helpt!

Gebruik wetenschap voor een positieve werksfeer

Een manier om op wetenschappelijke basis een positieve werksfeer te creëren is door gebruik te maken van de psychologische theorie ‘Self-Determination Theory’. De Self-Determination Theory (SDT) kan worden gekoppeld aan ‘werksfeer’ doordat deze theorie richtlijnen biedt voor hoe organisaties een werkomgeving kunnen creëren die de psychologische behoeften van werknemers ondersteunt. Dit draagt bij aan hun motivatie, betrokkenheid en welzijn. Self-Determination Theory is een theorie uit de psychologie die zich richt op de drijfveren achter menselijk gedrag. Een goede werksfeer heeft alles te maken met de psychologische behoeften van medewerkers. Volgens Self-Determination Theory hebben mensen een aangeboren behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie.

  • Autonomie: Autonomie gaat over de vrijheid om keuzes te maken en invloed te hebben op het werk dat je doet. Een werksfeer waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun eigen taken en verantwoordelijkheden vorm te geven, draagt bij aan deze behoefte.
  • Verbondenheid: Verbondenheid gaat over het gevoel van saamhorigheid en het gevoel ergens bij te horen. In een werksfeer waarin er open communicatie is en respect voor elkaar, voelen medewerkers zich verbonden met hun collega’s en de organisatie.
  • Competentie: Competentie gaat over het gevoel dat je iets goed kunt en dat je hier erkenning voor krijgt. Een werksfeer waarin medewerkers de kans krijgen om zich te ontwikkelen en waarin er ruimte is voor feedback en erkenning, draagt bij aan deze behoefte.

Self-Determination Theory inzetten op de werkvloer

Een goede werksfeer is er volgens Self-Determination Theory één waarin medewerkers zich autonoom, verbonden en competent voelen. Dit draagt bij aan hun psychologisch welzijn en hun tevredenheid op het werk. Hierdoor ervaren medewerkers minder stress en hebben ze meer motivatie om hun werk goed te doen. Dit heeft weer positieve gevolgen voor de prestaties van de organisatie, zoals hogere productiviteit, betere samenwerking en hogere klanttevredenheid. Wat vervolgens weer een positieve sfeer op de werkvoer creëert! Een win-win situatie dus.

Hoe Self-Determination Theory bijdraagt aan een positieve werksfeer

Door op de werkvloer bewust gebruik te maken van de Self-Determination Theory kun je op basis van wetenschap de werksfeer gaan verbeteren. Hieronder staan enkele manieren waarop jij binnen jouw organisatie de Self-Determination Theory kan toepassen om een positieve werksfeer te creëren:

  • Biedt autonomie en keuzevrijheid 

Biedt medewerkers een zekere mate van autonomie en keuzevrijheid bij het uitvoeren van hun werk. Dit kan worden bereikt door werknemers te betrekken bij besluitvormingsprocessen en hen de vrijheid te geven om hun eigen werkschema’s en taken te bepalen. Dit vergroot het gevoel van controle over het eigen werk bij medewerkers.

  • Creëer een omgeving van verbondenheid en betrokkenheid

Creëer een omgeving waarin medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en hun collega’s. Dit kan worden bereikt door teambuilding-activiteiten, het aanmoedigen van samenwerking en het bevorderen van open communicatie. Het opbouwen van sterke relaties op de werkvloer draagt bij aan een gevoel van verbondenheid en welzijn bij jouw medewerkers.

  • Versterk het gevoel van competentie en zelfvertrouwen

Zorg ervoor dat medewerkers de nodige middelen, training en ondersteuning krijgen om hun werk goed te doen. Door medewerkers te voorzien van de middelen die ze nodig hebben om hun taken goed uit te voeren, versterkt dit hun gevoel van competentie. Door het aanbieden van trainingen geef je medewerkers de kans de competentie in hun baan te vergroten, wat hun gevoel van zelfvertrouwen in het werk versterkt.

Het creëren van een vertrouwelijke en positieve werksfeer is een continu proces en vergt aandacht en investering van de organisatie. Door bovenstaande elementen te integreren in de organisatiecultuur, kan jouw organisatie bijdragen aan een werksfeer waarin jouw medewerkers zich gewaardeerd, begrepen en betrokken voelen.

Werksfeer verbeteren? Meten is weten!

Als je de werksfeer wil verbeteren, moet je inspelen op de psychologische behoeften van jouw medewerkers. Je kunt hier bewust op in spelen door gebruik te maken van de Self-Determination Theory. Hiernaast is het belangrijk om te weten wat er speelt bij jou op de werkvloer en hoe jouw medewerkers zich voelen.

Ontdek wat er daadwerkelijk bij jou op de werkvloer speelt en krijg meer inzicht. De HR-experts van 2DAYSMOOD kijken met jou naar de beste manier om de 2DAYSMOOD-tool in te zetten voor een zo effectief mogelijk resultaat. Zo weet je wat er speelt bij jou op de werkvloer en op welke punten jij moet inspelen voor een positieve werksfeer. Zo maak je jouw werksfeer meetbaar!

Ben je benieuwd naar de tool? Vraag hier een gratis adviesgesprek aan.

Latest articles

Cultuurverandering in organisaties: in 6 stappen effectief aan de slag

Cultuurverandering in organisaties: in 6 stappen effectief aan de slag

In deze blog gaan we dieper in op het belang van cultuurverandering in organisaties en bieden we een praktische stappen om deze verandering...

Bevlogenheid onderzoek werkend Nederland: elke maand cijfers en (HR)trends

Bevlogenheid onderzoek werkend Nederland: elke maand cijfers en (HR)trends

Ontdek maandelijkse trends in bevlogenheidsonderzoek onder werkend Nederland bij 2daysmood. Blijf op de hoogte van cijfers en inzichten.

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: 5 tips voor een toekomstgericht HR-beleid

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: 5 tips voor een toekomstgericht HR-beleid

Waarom is diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk & wat levert het je bedrijf op? Lees hier vijf concrete tips voor je HR-beleid...