2DAYSMOOD

Ieder jaar kijken we weer vooruit naar de verwachtingen voor het aankomende jaar. Zo schreven we in 2022 en 2023 al over de verwachte HR trends van die jaren. Wat kunnen we aan HR trends in 2024 verwachten? 2DAYSMOOD volgt de trends en beschikt over een schat aan HR-data en kennis om vooruit te kunnen kijken. Met 2DAYSMOOD kunnen organisaties niet alleen de huidige trends volgen, maar ook proactief reageren op de veranderende behoeften van hun medewerkers. Belangrijke huidige HR-ontwikkelingen zoals de krappe arbeidsmarkt, het welzijn van medewerkers, en de nieuwe generatie vormen de basis voor de HR-trends van 2024.

De 10 HR trends van 2024

1. Duurzaam inzetbaarheid

Gelukkig en gezond werken en het welzijn van medewerkers staan centraal. Niet alleen organisaties, maar ook medewerkers zelf worden zich steeds bewuster van werkgeluk en wat dit betekent voor de inzetbaarheid. Medewerkers verwachten ook iets van de organisatie op dit gebied. 2DAYSMOOD stimuleert het behoud en aantrekken van toptalent binnen de organisatie door betrokkenheid van medewerkers inzichtelijk te maken en diepgaand inzicht te bieden in actuele medewerkersbehoeften. Hiermee kan de organisatie zelf snel en doeltreffend in actie komen om het werkgeluk van de medewerkers te verbeteren.

Binnen de 2DAYSMOOD-tool blijkt uit data-analyse dat negatieve stemmingen, met name veroorzaakt door werkdruk (25,6%) en organisatie-gerelateerde zaken (24,2%), een significante invloed hebben op duurzame inzetbaarheid. Door deze stressfactoren aan te pakken, kun je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren.

2. Datagedreven werkgeluk verbeteren

Realtime werkgeluk meten met slimme HR-technologie stelt organisaties in staat snel en efficiënt in te spelen op de snel veranderende ontwikkelingen binnen de huidige dynamische arbeidsmarkt en binnen de organisatie. Beslissingen maak je liever niet op een onderbuikgevoel, maar op basis van tastbare en meetbare data. Door de geavanceerde analyses binnen de 2DAYSMOOD-tool kunnen HR-professionals anticiperen op trends, stressfactoren identificeren en de algehele tevredenheid op de werkvloer snel en effectief verbeteren.

3. Opleiding & ontwikkeling voor behoud en persoonlijke groei

Voor medewerkers is het belangrijk dat de organisatie ontwikkeling en groei faciliteert en stimuleert. Het is niet voor niets één van de factoren in het Employee Happiness Model en daarom ook één van de HR trends van 2024. Hebben medewerkers genoeg mogelijkheden om trainingen of opleidingen te volgen? Zijn er doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie? Dit draagt eraan bij dat medewerkers zich langer aan de organisatie zullen binden. En dat is cruciaal in de (nog altijd) krappe arbeidsmarkt.

De 2DAYSMOOD-tool geeft niet alleen teamleiders en HR-managers handige inzichten. Iedere medewerker heeft beschikking tot een persoonlijk dashboard. Dit stelt hen in staat om zelf de regie te houden op hun persoonlijke groei en ontwikkeling door zelfinzicht.

Dit jaar geven medewerkers een score van 2,5/5 aan hoe tevreden ze zijn over de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, terwijl de belangrijkheid een 3/5 krijgt. Discrepanties tussen de tevredenheid en het belang van aspecten zoals opleiding en ontwikkeling kunnen stress veroorzaken. Investeringen in dit gebied leiden tot positieve stemmingen en een hogere eNPS, zoals blijkt uit analyses van 2DAYSMOOD-data.

4. Verzuim voorkomen met preventie en amplitie

Als HR-manager of teamleider wil je natuurlijk zoveel mogelijk (langdurig) verzuim voorkomen. Alleen reactief hiermee omgaan is niet genoeg. De KPI-module van de 2DAYSMOOD-tool stelt organisaties in staat verzuim te voorspellen en te voorkomen door medewerkersstemming te koppelen aan bedrijfs-KPI’s zoals financiën. Aan de hand van slimme data en trends kun je dus gerichter sturen op het voorkomen van verzuim, in plaats van het behandelen hiervan.

Uit 2DAYSMOOD-data is bovendien gebleken dat organisaties die investeren in welzijnsprogramma’s een daling zien in verzuim en een stijging in de tevredenheid van medewerkers. Tel uit je winst!

5. Werving & selectie vaker op basis van skills

Werving en selectie heeft een aardige transformatie ondergaan. Zo kiezen steeds meer organisaties en werkzoekenden voor anonieme sollicitaties (zonder foto, leeftijd en jaartallen). Daarnaast worden hierbij ook vaardigheden steeds belangrijker dan kennis. Dit heeft te maken met de vereisten die organisaties stellen aan een functie – kennis is vaak iets wat je op kunt doen, maar goed kunnen netwerken of plannen en organiseren zijn competenties die je kunt gebruiken om je een functie eigen te maken. En omdat de arbeidsmarkt nog steeds erg krap is, helpt het om te evalueren of de kandidaat de juiste competenties in huis heeft, in plaats van de kennis en ervaring.

6. Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie is al jaren een onmisbaar onderdeel van de HR-trends, en het behoort ook weer tot de HR trends van 2024. De samenleving richt zich hier steeds beter op in en voor veel medewerkers is het een vereiste dat hun werkgever hier aandacht aan schenkt. Maar waar nog veel organisaties de mist in kunnen gaan is het verschil tussen diversiteit en inclusie. Je kunt nog zo’n diverse organisatie zijn, maar dat betekent niet automatisch dat je ook een inclusieve werkomgeving biedt.

De psychologische veiligheidsmodule van 2DAYSMOOD ondersteunt organisaties bij het creëren van een inclusieve werkomgeving door gerichte vragen uit te sturen m.b.t. dit onderwerp. Zo kun je op basis van de verzamelde data gericht acties uitzetten om de werkomgeving te verbeteren en inclusiever te maken, zodat iedereen zich veilig voelt.

7. Artificial Intelligence (AI)

AI zal op korte termijn niet meer weg te denken zijn van de werkvloer. En dat geldt ook voor HR-processen en -werkzaamheden. Daarom moet je hier nu al rekening mee houden. AI-technologieën kunnen worden geïntegreerd in HR-processen om taken te automatiseren, efficiëntie te verbeteren en datagedreven besluitvorming te ondersteunen.

De tool van 2DAYSMOOD biedt handige data inzichten over de organisatiecultuur en het werkgeluk van medewerkers. Met behulp van AI kun je hier strategieën aan koppelen om je organisatie continu te blijven ontwikkelen.

8. Werk-privé balans

Werk en privé vloeien steeds meer in elkaar over, waardoor een goede balans tussen beide cruciaal wordt. Flexibiliteit in werktijden geeft medewerkers vrijheid, maar het behouden van een gezonde werk-privébalans blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de medewerker. Toch kunnen organisaties en HR-teams ondersteuning bieden, waardoor deze balans steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt.

Een goede werk-privébalans is één van de belangrijkste factoren van werkgeluk en opgenomen in het Employee Happiness Model. Medewerkers presteren goed op het werk als zij in hun privéleven genoeg tijd en energie hebben om leuke dingen te doen. Denk aan het onderhouden van een sociaal leven en tijd voor hobby’s.

Met behulp van 2DAYSMOOD kun je de verwachtingen m.b.t. de werk-privébalans in kaart brengen en bijvoorbeeld flexibele werkregelingen implementeren om te voldoen aan de behoeften van je personeel. Je kunt ook realtime zien of je interventies helpen!

9. Gen-Z krijgt een prominentere plek in de workforce

Gen-Z is in opkomst in de werkomgeving. En ze brengen aardig wat veranderingen met zich mee. Gen-Z is goed in hun eigen grenzen stellen, is opgegroeid met technologie en niet bang om hun mening op het werk te laten horen. Herken je dat?

Zoals iedere nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt, schopt ook Gen-Z tegen de status quo. Waarom doen we het zoals we het doen? Kan het niet anders? Kan het ook online? Of geautomatiseerd? Voor andere medewerkers is dat vaak even slikken. Maar toch is het vooral een taak van de oudere generaties (lees: ouder dan Gen-Z) om niet een hele generatie over één kam te scheren. Want Gen-Z brengt ook heel veel verfrissing, kennis over technologieën en ontwikkelingen, en nieuwe inzichten met zich mee. Zij kunnen net zo veel leren van de oudere generaties als andersom.

10. Medewerkerswelzijn is essentieel

In 2024 zal er een grotere nadruk liggen op het algehele welzijn van medewerkers. Het is essentieel om te erkennen dat het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen en beheren belangrijk is voor effectief leiderschap en het creëren van een positieve werkomgeving.

Weet jij hoe het met je medewerkers gaat? Op basis van onze data waren de stemmingen van medewerkers in 2023 gemiddeld voor 65% positief. 35% van de medewerkers had regelmatig last van stress, ontevredenheid, en moeheid. Dat betekent dat hier nog veel winst te behalen is, want gelukkige medewerkers vallen minder snel uit, blijven langer bij de organisatie en presteren beter.

Met 2DAYSMOOD kun je regelmatig meten hoe het met jouw medewerkers gaat en  interventies ontwikkelen om medewerkerswelzijn centraal te blijven stellen.

De HR trends van 2024

2DAYSMOOD staat aan de voorhoede van HR-innovatie, waarbij we niet alleen trends volgen, maar ook actief bijdragen aan de transformatie van de HR-landschap. Door middel van geavanceerde tools en datagedreven inzichten helpt 2DAYSMOOD organisaties om hun personeelsbeleid te verbeteren en te innoveren. Want innovatie is een essentieel onderdeel van een sterke HR-organisatie. Ga jij aan de slag met de HR trends van 2024?

Wil je meer weten over de HR trends van 2024?
Onze Employee Happiness Consultants vertellen je er graag meer over!