2DAYSMOOD

Te midden van deadlines en dagelijkse taken schuilt een belangrijke factor die de sfeer op de werkvloer beïnvloedt: werkgeluk. Dit wordt vaak gezien als iets ongrijpbaars, iets wat je voelt of niet voelt en waar je zelf weinig invloed op hebt. Maar niets is minder waar: werkgeluk is te meten, te verbeteren en te beïnvloeden! Het meten van werkgeluk is geen vaag streven, maar eerder een wetenschappelijke benadering om inzicht te krijgen in de drijvende krachten achter een productieve en tevreden werkomgeving. In deze blog duiken we dieper in het meten van werkgeluk en ontdekken we waarom het een essentieel aspect is voor moderne organisaties.

Waarom is werkgeluk belangrijk?

Werkgeluk is niet slechts een fijne bijkomstigheid, maar uit onze data een positief bewezen drijvende kracht achter medewerkersbetrokkenheid en tevredenheid. De positieve stemming onder de medewerkers dragen bij een positieve invloed op de eNPS en een productieve en gezonde werkomgeving.

Gelukkige werknemers zijn betrokken, innovatief en veerkrachtig. Ze zetten zich in voor de organisatie, zijn vitaler en maken minder kans om burn-outverschijnselen te ervaren. Ze vormen de bouwstenen van een florerende organisatie, waarin creativiteit aangemoedigd wordt en de samenwerking bloeit.

Tegenwoordig vervagen steeds vaker de lijnen tussen werk en privé. Daardoor wordt het welzijn van medewerkers een essentiële factor. Werkgeluk bevordert niet alleen de individuele tevredenheid, maar het heeft ook een directe impact op de prestaties van een organisatie als geheel.

Het meten van werkgeluk is geen luxe, maar eerder een slimme zet om ervoor te zorgen dat ons werk niet alleen goed voelt, maar ook bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Hier ontdek je hoe je werkgeluk kunt meten en begrijpen, en uiteindelijk kunt versterken binnen jouw organisatie.

Waarom werkgeluk meten? Ga aan de slag met een bewezen HR strategie

Werkgeluk wordt vaak gezien als de ‘zweverige’ kant van HR. Iets wat automatisch ontstaat als je als HR-manager je werk goed doet en een goede werkomgeving creëert. Maar je kunt ook heel bewust sturen op het ontwikkelen van meer werkgeluk door te meten. Je moet alleen wel weten waar je op stuurt en wat je meet.

2DAYSMOOD heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht het wetenschappelijk bewezen Employee Happiness Model ontwikkeld. Dit is een raamwerk dat werkgeluk onderverdeelt in vier pijlers: Organisatie, Mensen, Werk en Welzijn. Verdeeld onder deze vier pijlers zijn de 15 factoren die bijdragen aan het gevoel van werkgeluk in de organisatie. Bijvoorbeeld: wat vinden medewerkers van de interne communicatie? Hoe is hun relatie met collega’s of met hun leidinggevende? En hoe staat het met de intrinsieke motivatie?

De 15 drijfveren van werkgeluk hebben allen positieve significante invloed op de eNPS en een positieve stemming onder medewerkers. Deze 15 factoren maken het makkelijk om werkgeluk te meten: je moet alleen weten welke vragen je moet stellen. Het meten van werkgeluk is geen willekeurige onderneming; het is een strategische beslissing met diepgaande gevolgen voor het welzijn en de productiviteit van een organisatie.

De tool van 2DAYSMOOD stelt organisaties in staat om werkgeluk te meten op een gestructureerde manier, waarbij het Employee Happiness Model als kompas dient. Hierdoor krijg je inzicht in de specifieke factoren die het welzijn van je teams beïnvloeden. Het vormt de basis voor gerichte interventies, waarbij niet alleen problemen worden geïdentificeerd, maar ook successen worden versterkt.

HR stappenplan: Werkgeluk meten én verbeteren

Stap 1: Wat is je huidige situatie?

Voordat je de koers uitzet naar werkgeluk, is het essentieel om te weten waar je staat. Als je namelijk niet weet waar je begint, kun je ook niet meten wat je voortgang is. Dan is iedere interventie slechts gedaan op een onderbuikgevoel, en moet je enkel afgaan op wat je in de wandelgangen hoort. Een nulmeting werpt een helder licht op de huidige staat van werkgeluk binnen de organisatie. Het biedt een startpunt, een referentiepunt voor groei en ontwikkeling.

Met de tool van 2DAYSMOOD stel je per factor uit het Employee Happiness Model twee vragen: hoe tevreden ben je hierover? En hoe belangrijk vind je dit? Zo weet je niet alleen welke factoren aandacht nodig hebben, maar ook welke factoren prioriteit vereisen. Zijn medewerkers bijvoorbeeld ontevreden over de waardering, maar geven ze aan dit belangrijk te vinden? Dan weet je waar jouw eerste interventie zich op moet richten.

Stap 2: Blijf continu werkgeluk meten

Werkgeluk is geen momentopname; het is een doorlopende reis. Veel organisaties doen nog een (half)jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek. Maar je kunt je afvragen hoe relevant de resultaten hiervan nog zijn als je hier een paar maanden na het afnemen van de vragenlijst naar kijkt. Echte resultaten zie je pas als je continu meet; of je dat nu wekelijks of maandelijks doet. Daarmee zie je de golven, de real-time effecten van je interventies en hou je in de gaten of het goed gaat met medewerkers in het algemeen. Je speelt sneller in op veranderingen en ziet burn-outverschijnselen snel aankomen, zodat je er tijdig wat aan kunt doen.

De tool van 2DAYSMOOD stuurt zo vaak als jij werkgeluk wil meten een online vragenlijst uit. Dat kan een hele korte zijn met slechts twee vragen: hoe het met iemand gaat, en een verdiepende vraag op een bepaald onderwerp. Je kunt er ook voor kiezen om bepaalde modules sneller uit te diepen. Zo heb je altijd inzicht in hoe de stemmingen in de organisatie ervoor staan en kun je werkgeluk real-time meten.

Stap 3: Implementatie en evaluatie

Alleen werkgeluk meten is natuurlijk niet genoeg, je moet er vervolgens ook wat mee doen. Medewerkers zijn meer betrokken bij het meten en verbeteren van werkgeluk als zij het idee hebben dat er naar hen wordt geluisterd. Daarmee stijgt het betrokkenheidspercentage en zullen ze eerder geneigd zijn om hun eerlijke mening te laten horen.

Zorg daarom dat je de resultaten van de werkgeluk-metingen of verschillende modules laat terugkomen in al je processen. Van het bespreken ervan in de team-meetings, tot aan het opstellen van de doelen voor loopbaanpaden of ontwikkeling in de gesprekscyclus. Zorg dat je transparant bent en dat medewerkers weten wat je met de inzichten doet, welke interventies je inzet en wat daar de resultaten van zijn. Werkgeluk is iets van de héle organisatie, niet alleen van HR!

Start nu met werkgeluk meten!

In de zoektocht naar werkgeluk is meten niet alleen een instrument; het helpt je om inzicht te krijgen en strategie te bepalen. Met een fijne, makkelijke en leuke tool wordt het meten van werkgeluk niet slechts een taak, maar iets waar medewerkers zich maar al te graag voor inzetten. Niet alleen voor hun eigen geluk, maar ook voor de organisatie.

Meer weten over de tool van 2DAYSMOOD? Bekijk hier de demo of vraag een expert om advies over jouw situatie!