2DAYSMOOD

Heb je wel eens last van drukte op je werk? Dan ben je niet de enige. De meeste medewerkers hebben wel eens te maken gehad met drukke periodes, strakke deadlines en tegelijkertijd klanten of collega’s die veel tijd vragen. Maar drukke periodes gaan ook weer over. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Als je langdurig last hebt van drukte op het werk, kan er sprake zijn van werkdruk. Maar wat is dat precies? En wat heeft te hoge werkdruk als gevolgen op medewerkers?

Wat is werkdruk?

Te hoge werkdruk ontstaat niet van de een op de andere dag. Als het een paar weken druk is, wil dat nog niet zeggen dat werkdruk gevolgen heeft voor de mentale of fysieke gezondheid van medewerkers. Maar als dit langdurig aanhoudt en de balans tussen de (emotionele) belasting van het werk en de belastbaarheid van de medewerker verstoord raakt, kun je spreken van een te hoge werkdruk. En dit heeft vervelende gevolgen.

Ten eerste kan het zijn dat als de werkdruk te hoog is, medewerkers ontslag nemen om een rustigere baan te vinden. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dat niet handig. Daarnaast kan een hoge en langdurige werkdruk psychische en lichamelijke klachten en werkstress veroorzaken. Dit leidt vervolgens weer tot ziekteverzuim, het uitvallen van medewerkers en als je de oorzaak niet aanpakt zelfs tot burn-out. En dat wil je natuurlijk graag voorkomen.

Werkdruk: de oorzaken en gevolgen

Het ontstaan van werkdruk kan voortkomen uit verschillende oorzaken. Het is belangrijk om te weten welke oorzaak er ten grondslag ligt aan de werkdruk van je medewerkers, zodat je deze aan kunt pakken. Een hoge werkdruk treedt op als de eisen van de taken te hoog zijn voor wat de medewerker op dat moment aankan. En dat kan volgens de FNV verschillende redenen hebben.

1. De inhoud van het werk

Ten eerste kan werkdruk te maken hebben met de inhoud van het werk wat er verricht moet worden. Het kan zijn dat de medewerker te weinig tijd krijgt om bepaalde taken uit te voeren, dat er sprake is van verantwoordelijkheden die boven het niveau van de functie uitstijgen of dat het niet duidelijk is wat er van de medewerker wordt verwacht. Ook als er weinig sprake is van autonomie kan dit werkdruk veroorzaken en gevolgen met zich mee brengen. Deze oorzaak is moeilijk te duiden, maar kan gelukkig wel heel goed worden aangepakt met behulp van de werkgever.

2. Omstandigheden op het werk

Er kan ook sprake zijn van bepaalde omstandigheden die het werk moeilijker of minder plezierig maken. Dit kan een hogere werkdruk als gevolg hebben. Heeft de medewerker een goede relatie met de manager, of liggen er spanningen op de loer? Kan de medewerker goed opschieten met collega’s? Zijn er genoeg ontwikkelmogelijkheden? Dit zijn allemaal factoren die bijdragen aan werkdruk. Niet toevallig: deze factoren hebben ook een duidelijke invloed op het werkgeluk van medewerkers, zoals we zien in het Employee Happiness Model.

3. Persoonlijke omstandigheden

Niet alle stress ontstaat op werk. Ook persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol in hoe medewerkers zich voelen. Als ze moeilijkheden hebben op persoonlijk gebied, hebben ze mentaal minder ruimte voor werk. Denk aan financiële stress, een scheiding of een familielid die langdurig ziek is. Maar ook als de medewerker hoge eisen stelt aan zichzelf en hierdoor perfectionistisch is, kan dit leiden tot een hoge werkdruk.

Wat kun je doen tegen een hoge werkdruk en gevolgen?

Als werkgever, teamleider of HR-manager kun je op sommige vlakken meer verschil maken dan op andere. Zo is het makkelijker om werkdruk gevolgen aan te pakken als deze worden veroorzaakt door te veel werk, te veel verantwoordelijkheid of onduidelijke instructies. Andere oorzaken zijn moeilijker te signaleren. Bijvoorbeeld hoe het met medewerkers gaat, hoe ze zich voelen en hoe sterk ze in hun schoenen staan.

Maak te hoge werkdruk bespreekbaar

Om een hoge werkdruk aan te kunnen pakken, moet je het vroegtijdig signaleren. Dit is de beste manier om werkdruk en de gevolgen hiervan te voorkomen en te zorgen dat je medewerkers op tijd de juiste maatregelen nemen.

Het is daarom extra belangrijk om regelmatig een open gesprek aan te gaan met medewerkers. Dit kan één op één of in groepsverband. Vraag je medewerkers hoe het met ze gaat en of ze werkdruk ervaren. Hoe uit zich dat? Welke gevolgen merken ze? Wat voor invloed heeft dit op hun motivatie en prestaties?

Werkdruk en de gevolgen vroegtijdig signaleren

Werkdruk bespreekbaar maken is een goede eerste stap. Maar om echt te kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen onder medewerkers is het meetbaar maken van werkdruk noodzakelijk. Als je dit doet, kun je trends herkennen, hierop inspelen en werkdruk de kop indrukken voor het te hoog oploopt en leidt tot uitval, burn-out en ontslag.

Met de tool van 2DAYSMOOD vraag je medewerkers wekelijks (of zo vaak als jij wil) hoe het met ze gaat en waar hun stemming vandaan komt. Wil je de diepte in? Dan staan er verschillende modules voor je klaar om specifieke onderwerpen zoals werkdruk verder te onderzoeken. Zo weet je wat er speelt, kun je uitzoomen op trends en kun je anticiperen op de toekomst. En je zorgt voor gezonde, gelukkige en weerbare medewerkers!

Weten hoe het werkt? Plan een gratis demo om de tool van 2DAYSMOOD te leren kennen. Verzamel waardevolle inzichten om werkdruk te verminderen!