2DAYSMOOD

Langdurig verzuim is voor veel werkgevers een aardige kostenpost. Het leidt tot een lagere productiviteit, een hogere werkdruk voor andere medewerkers en een lagere moraal in de organisatie. Efficiënt werken door toenemende technologische ontwikkelingen brengt de nodige druk met zich mee en medewerkers ervaren meer stress. Voor werkgevers is het belangrijk om regie op verzuim terug te krijgen en medewerkers betrokken en gemotiveerd aan het werk te krijgen én te houden.

Begrijp de onderliggende oorzaken

Je moet de onderliggende oorzaken van langdurig verzuim begrijpen om regie op verzuim te krijgen. Hoe creëer je een positieve werkomgeving, die de werk-privébalans, open communicatie en ontwikkeling van medewerkers bevordert? Als werkgever moet je proactief zijn in het identificeren en aanpakken van problemen die verband houden met verzuim, om te voorkomen dat het een probleem wordt op de lange termijn.

Er zijn meerdere redenen die ertoe leiden dat medewerkers zich langdurig ziekmelden. Denk aan lichamelijke ziekte of een blessure, wat een van de meest voorkomende redenen is. Maar ook persoonlijke problemen zoals financiële moeilijkheden, problemen in de familie of mentale gezondheid (zo’n 8% van langdurig verzuim) kunnen hierin een rol spelen. Daarnaast kan werkstress of zelfs een burn-out, te hoge werkdruk, en een tekort aan betrokkenheid en motivatie ervoor zorgen dat medewerkers zich langdurig ziekmelden. Om regie op verzuim terug te krijgen, moet je deze signalen vroegtijdig herkennen en bij de wortel aanpakken.

Regie op verzuim met 5 tips

Waar ga je beginnen? Met de onderstaande 5 tips zorg je dat je de signalen herkent, deze aanpakt en zo verzuim terugdringt. Zo krijg je de regie op verzuim terug!

Tip 1: Zorg voor duidelijk beleid

Duidelijke regels vormen de basis voor heldere communicatie. Een goed verzuimbeleid zorgt ervoor dat medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht én wat ze van de organisatie mogen verwachten als ze langdurig afwezig zijn. Zet daarom duidelijk op papier welke stappen er genomen worden bij ziekte of afwezigheid en welke partijen daarbij betrokken zijn. Zo weten medewerkers waar ze moeten zijn, welke contactmomenten er zijn en met wie, en hoe het proces eruitziet. Dit is als het ware je plan van aanpak voor verzuim.

Tip 2: Een positieve werksfeer

Het creëren van een positieve sfeer op de werkvloer is essentieel om langdurig verzuim preventief aan te pakken. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werkplek veilig en comfortabel is en dat er een respectvolle cultuur is waarin vertrouwen voorop staat. Zorg daarom dat je positief gedrag beloont en het goede voorbeeld geeft. Laat ook zien dat je medewerkers waardeert en dat je er als teamleider of HR-manager voor hen bent als er iets is.

Tip 3: promoot een goede werk-privébalans

Wil je langdurig verzuim voorkomen? Zorg er dan voor dat je medewerkers naast hun werk genoeg tijd en ruimte hebben om hun hobby’s uit te oefenen, hun sociale leven te onderhouden en tijd met hun familie door te brengen. Een goede werk-privébalans is een van de beste manieren om een burn-out en verzuim te voorkomen. Lange werkuren, een hoge werkdruk en weinig support zorgt ervoor dat we steeds vaker ons privéleven opgeven om goede resultaten te boeken op ons werk – met alle gevolgen vandien.

Maak daarom afspraken met je medewerkers als je merkt dat ze dit lastig vinden. Stel bijvoorbeeld een vaste eindtijd voor en zorg dat ze hun werktelefoon in de avonduren uit hebben staan. Komt het werk dan niet af? Dan is het goed om te kijken naar de werkdruk en hoe je die kunt verlagen. De medewerker heeft dan waarschijnlijk té veel hooi op diens vork, waardoor een structurele oplossing noodzakelijk is. Zo maak je meer ruimte voor een goede werk-privébalans.

Tip 4: Meten is weten

De beste manier om langdurig verzuim vroegtijdig te signaleren, is door het meetbaar te maken. Weet jij hoe je medewerkers zich voelen en praat je hier regelmatig over? 2DAYSMOOD biedt werkgevers, teamleiders en HR-managers een snelle en simpele manier om de stemming, betrokkenheid en werkdruk van medewerkers over een langere periode kort-cyclisch te meten.

Wekelijks krijgen medewerkers een 15-seconden enquête, waarmee teamleiders kunnen zien hoe het team ervoor staat. Zie je als teamleider of HR-manager dat er vaak een hoge werkdruk gemeld wordt, de werkstress hoog is of medewerkers gefrustreerd zijn? Dan kan dat een voorteken zijn van langdurig verzuim. Zorg dan dat je het gesprek aangaat in het team om te identificeren waar de knelpunten zitten en hoe je deze op kunt lossen. Ook mooi: met onze tool zie je direct hoe veel kosten je bespaart aan verzuim dat je voorkomt!

Tip 5: Opleiding- en ontwikkelmogelijkheden

Medewerkers die investeren in hun carrière en mogelijkheden voor groei zien, zullen meer betrokken zijn bij hun werk. En betrokkenheid zorgt er weer voor dat werkstress en burn-out minder kans krijgen om medewerkers eronder te krijgen. Stimuleer daarom professionele ontwikkeling door opleidings- en doorgroeimogelijkheden aan te bieden. Medewerkers die zich voldaan voelen in hun werk, zullen zich minder snel ziekmelden.

Pak de regie en dring verzuim terug!

Zie jij in je organisatie veel langdurig verzuim? Ga dan aan de slag met de bovenstaande tips. Het terugkrijgen van de regie op verzuim is niet makkelijk. Maar het zorgt voor gelukkigere medewerkers, lagere kosten en een beter presterend bedrijf. Loop je tegen knelpunten aan? Vraag dan onze employee happiness experts om advies!

Regie op verzuim met de tool van 2DAYSMOOD: handige data voor preventie en snelle aanpak van verzuim. Kijk hier hoe het werkt!