2DAYSMOOD

Het jaar is alweer bijna ten einde, en de tijd voor de jaarlijkse eindgesprekken tussen bedrijven en hun medewerkers breekt aan… Maar willen we tegenwoordig niet liever vooruitkijken in plaats van terugkijken? Met projecten die korter duren en elkaar snel afwisselen lijkt het niet meer van deze tijd om je medewerkers slechts één keer per jaar feedback te geven en te beoordelen. Steeds meer grote bedrijven in Nederland, zoals Eneco, verzekeraars ASR en Achmea, ING, Randstad en T-Mobile, zijn het hier mee eens en nemen afscheid van het traditionele beoordelingsgesprek. De grote vraag is alleen: Hoe organiseer je feedback dan wél? Wat is effectief? Wij geloven in feedback als een collectief en vooral continue instrument. Dus niet meer een tool van en voor alleen jou als directeur, manager of teamleider, maar een continue feedback loop van en voor iedereen in – en wellicht zelfs buiten – je organisatie. Zodat iedereen altijd op de hoogte is van hoe het gaat, waar ze staan en waaraan ze kunnen werken. Voordat je aan de slag gaat met deze nieuwe vorm van feedback, willen we drie veelvoorkomende feedback fouten uitlichten die je direct kunt tackelen!

1.Vaagheid

Persoonlijk feedback geven staat op gespannen voet met het feit dat we elkaar niet graag de waarheid zeggen. Maar feedback moet juist zo specifiek mogelijk zijn. Door om het werkelijke probleem heen te blijven draaien (uit angst om je werknemer te beledigen of van streek te maken) loop je het risico dat dezelfde fouten steeds weer opnieuw worden gemaakt. Door direct te zijn en voorbeelden te geven van wat het probleem is (en niet is!), geef je je medewerker de mogelijkheid om te groeien. Hoe specifieker, hoe beter.

2. Maak het niet mooier dan dat het is

Een veel gebruikte methode bij het geven van feedback is het gebruik van de “feedbacksandwich” – een compliment, kritiek en dan weer een compliment. Maar deze manier van feedback geven is niet effectief en leert je medewerkers om achterdochtig complimenten in ontvangst te nemen. Wees in plaats daarvan direct als je feedback geeft. Je medewerkers zullen eerlijke feedback meer waarderen dan oppervlakkige complimenten. Geef regelmatig positieve feedback aan je medewerkers, zodat ze begrijpen dat hun succes jouw prioriteit is wanneer er negatieve feedback is.

3. Stel niet uit

Je moet ernaar streven om zo snel mogelijk feedback te geven. Wacht niet tot de prestatie-evaluatie om het probleem aan de orde te stellen als je wilt dat gedrag verandert – hoe dichter de feedback bij het moment waarop het ongewenste gedrag zich voordeed, des te waarschijnlijker het is dat dit gedrag zal veranderen! Verder zal het geven van feedback in kleinere stukjes helpen om vervelende verrassingen voor werknemers tijdens functioneringsgesprekken te voorkomen.

* Deze kennisblog is samengesteld door de Organisatiepsycholoog van 2DAYSMOOD en is oorspronkelijk onderdeel van de E-learning database binnen ons meetplatform. Zo ondersteunen we HR, managers en teams om van data naar daden te gaan.