2DAYSMOOD

In een moderne werkomgeving is werkgeluk essentieel voor het optimaal presteren van je medewerkers en daarmee het succes van je organisatie. Als medewerkers werkgeluk ervaren zijn ze namelijk productiever, meer betrokken bij je organisatie en zullen ze betere resultaten behalen. Om in kaart te brengen hoe het werkgeluk van jouw medewerkers ervoor staat, helpen wij je graag een handje. Daarom hebben we een voorbeeld mto (medewerkerstevredenheidsonderzoek) samengesteld met to the point vragen die inventariseren hoe gelukkig jouw medewerkers zijn.

De focus van de huidige werkomgeving gaat niet meer alleen om hiërarchische structuren en formele werkprocessen. In plaats daarvan schenken we tegenwoordig veel meer aandacht aan flexibiliteit, autonomie en het creëren van een positieve werkcultuur. Dit erkent veel meer de waarde van medewerkers en hun welzijn is hierbij een cruciale factor.

Voorbeeld: aan de slag met een mto

Veel organisaties inventariseren jaarlijks bij hun medewerkers hoe zij ervoor staan als werkgever. Wat vinden medewerkers goed gaan? Waar valt nog winst te behalen? Door dit soort ‘statische’ metingen te doen, loop je eigenlijk achter te feiten aan. Tegen de tijd dat de resultaten binnen zijn en geanalyseerd kunnen worden, is de meting al weer weken (al dan niet maanden) geleden afgenomen. Is het dan nog relevant?

Daarom stelt 2DAYSMOOD een nieuwe methode voor: het MTO 3.0. Een kort-cyclische, effectieve meting waarbij medewerkers regelmatig om input en feedback wordt gevraagd. Ook is het hierbij veel makkelijker om de stemmingen van medewerkers te meten en dus het werkgeluk in kaart te brengen.

Download hier het voorbeeld MTO!

Waarom een voorbeeld mto?

Werkgeluk wordt vaak gezien als een ‘soft’ begrip – de ongrijpbare, onmeetbare kant van HR. Terwijl het juist wél heel veel effect heeft op het presteren van medewerkers, hun betrokkenheid en de algemene gezondheid in de organisatie. Bij 2DAYSMOOD weten we dat werkgeluk juist niet onmeetbaar is. Door middel van het Employee Happiness Model kun je werkgeluk in je organisatie in kaart brengen, monitoren en optimaliseren.

Maar een mto opzetten is nog niet zo makkelijk. Wellicht weet je niet goed waar je moet beginnen. Daar helpen wij je graag bij: wij hebben een aantal voorbeeld mto-vragen op een rijtje gezet waarmee je snel en simpel kunt beginnen met het inventariseren van werkgeluk in jouw organisatie. Deze voorbeeld mto-vragen zijn samengesteld op basis van een gevalideerde vragenlijst. We schotelen je dus niet zomaar wat vragen voor: hier zit wetenschap en onderzoek achter.

Voordelen kortcyclisch mto

Neem je nog steeds jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoeken af bij je medewerkers? En ben je op zoek naar een manier om dat sneller, makkelijker én leuker te doen? Dit is waarom een kortcyclisch mto méér oplevert en juist mínder tijd kost.

1. Real-time feedback

Kortcyclische onderzoeken stellen organisaties in staat om real-time feedback van medewerkers te verzamelen. In plaats van te wachten op een jaarlijkse enquête, kun je continu inzicht krijgen in de tevredenheid van medewerkers. Dit stelt jou in staat om snel te reageren op eventuele problemen, trends of kansen die zich voordoen.

2. Snelle identificatie van problemen

Met regelmatige en korte enquêtes kun je snel potentiële problemen identificeren. Als bepaalde aspecten van de werkomgeving negatieve feedback ontvangen, kun je direct actie ondernemen om dit te verbeteren. Dit voorkomt dat problemen onopgemerkt blijven en zich opstapelen, wat uiteindelijk de medewerkerstevredenheid en de prestaties kan beïnvloeden.

3. Gerichte verbeteracties

Kortcyclische onderzoeken bieden gedetailleerde inzichten in specifieke aspecten van de werkomgeving. Hierdoor kun je gerichte verbeteracties opzetten op basis van de feedback die je ontvangt. In plaats van algemene en brede initiatieven te implementeren, kun je specifieke uitdagingen aanpakken en op maat gemaakte oplossingen bieden die de medewerkerstevredenheid daadwerkelijk verbeteren.

4. Hogere responspercentages

Korte enquêtes vergen minder tijd en inspanning van medewerkers, wat kan leiden tot hogere responspercentages. Medewerkers zijn meer geneigd om regelmatig deel te nemen aan korte enquêtes dan aan lange, tijdrovende onderzoeken. Dit resulteert in een grotere deelname en een representatiever beeld van de medewerkerstevredenheid binnen de organisatie.

5. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Kortcyclische onderzoeken bieden flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan organisaties. Ze kunnen de vragen en thema’s in de enquêtes snel aanpassen aan veranderende omstandigheden, nieuwe prioriteiten of specifieke doelstellingen. Dit maakt het mogelijk om specifieke aspecten van de werkomgeving te meten die relevant zijn voor de organisatie op dat moment.

6. Verbeterde betrokkenheid

Door medewerkers regelmatig de kans te geven om feedback te geven, voelen ze zich meer betrokken bij de organisatie. Ze ervaren dat hun mening telt en dat er actie wordt ondernomen op basis van hun feedback. Dit kan de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers vergroten, wat op zijn beurt de productiviteit en het behoud van talent kan bevorderen.

Maak gebruik van een voorbeeld mto

Genoeg redenen om eens uit te zoeken of een kortcyclisch mto bij jouw organisatie past. Wil je alvast een eerste test doen? Dan kun je gebruikmaken van ons voorbeeld mto, waarbij je praktische, wetenschappelijk onderbouwde vragen krijgt om het werkgeluk van medewerkers in kaart te brengen.

Download hier het voorbeeld mto: praktische, snelle vragen en direct resultaat! Of kijk hier voor een uitleg over de tool van 2DAYSMOOD en begin meteen met meten!