Demo                Demo

Privacyverklaring

2DAYSMOOD heeft de privacy van data hoog in het vaandel staan. Onderstaande privacyverklaring geeft weer hoe wij uw data verwerken en hoe wij deze beschermen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

2DAYSMOOD BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u of uw werkgever gebruik maakt van de diensten van 2DAYSMOOD BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 2DAYSMOOD BV verstrekt. 2DAYSMOOD BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Indien u deelneemt aan een survey:

  • Uw geslacht
  • Uw geboortedatum
  • Uw datum in dienst
  • De afdeling waar u voor werkt
  • Uw functiestatus (manager of medewerker)

WAAROM 2DAYSMOOD BV GEGEVENS NODIG HEEFT

2DAYSMOOD BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan 2DAYSMOOD BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met uw werkgever overeengekomen opdracht, doorgaans bestaande uit het uitvoeren van een continue medewerkersbetrokkenheidsurvey.

HOE LANG 2DAYSMOOD BV GEGEVENS BEWAART

2DAYSMOOD BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van een medewerkersbetrokkenheidsurvey, worden bewaard tot maximaal 2 jaar na het beëindigen van de overeenkomst met uw werkgever voor het uitvoeren van een medewerkersbetrokkenheidsurvey.

DELEN MET ANDEREN

2DAYSMOOD BV verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden mits dat er een juridische grondslag ligt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Antwoorden welke u heeft gegeven in een survey worden nooit op persoonsniveau gedeeld met uw collega’s, manager of met de Directie, dan wel derden. Gegevens worden alleen geanonimiseerd en op groepsniveau gedeeld. Alleen indien u in open vragen uw naam vermeld, zal een antwoord tot u herleidbaar zijn.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van 2DAYSMOOD BV orden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 2DAYSMOOD BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

2DAYSMOOD BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 2DAYSMOOD BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan 2DAYSMOOD BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 2DAYSMOOD BV heeft hier geen invloed op.

2DAYSMOOD BV heeft Google geen toestemming gegeven om via 2DAYSMOOD BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@2daysmood.nl. 2DAYSMOOD BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

2DAYSMOOD BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 2DAYSMOOD BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 2DAYSMOOD BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 2DAYSMOOD BV op.
 

 

www.2daysmood.com is een website van 2DAYSMOOD BV (kvk  66684927) en u kunt ons als volgt bereiken:

2DAYSMOOD BV

Padualaan 8
3584 CH Utrecht
Nederland
T. +31(0)85 303 6879
E. info@2daysmood.nl

2DAYSMOOD BV

Europalaan 100-500
Gebouw 100
3526 KS  Utrecht
Nederland
T. +31(0)85 303 6879
E. info@2daysmood.nl

 

 

 

 

 

Jan Pronk

Jan Pronk

Managing Partner | CTO

+31 620 100 599