2DAYSMOOD

Werkstress cijfers Nederland: extremere pieken in de coronacrisis

hond, laptop, 2daysmood

Door: 2DAYSMOODIES | 26/11/2020

PERSBERICHT

Het is de week van de werkstress 2020, en juist nu, in de 2e coronagolf, neemt de beleving van werkstress en ontevredenheid toe onder medewerkers en managers. Dat tonen de wekelijkse enquêteresultaten van meer dan 50 Nederlandse organisaties en 3500 professionals. De extremere pieken worden veroorzaakt door stressoren zoals werkdruk en een verstoorde werk-privé balans. Maar de data tonen ook onze energiebronnen, relaties met collega’s spannen daarbij de kroon.

Alle cijfers, trends en aanbevelingen worden uitgelicht in het Werkstress data rapport van 2DAYSMOOD. Dat is hier te downloaden. In dit artikel lees je een samenvatting van de belangrijkste lessen uit het data rapport.

Inzichten uit het werkstress data rapport

“Al eerder dit jaar zagen we een flinke uitschieter van negatieve emoties onder werkenden. Organisaties moesten na de uitbraak van het coronavirus snel schakelen om te overleven en medewerkers op afstand te verbinden. Dat lukte aardig. Maar nu we langdurig in deze crisis zitten is de rek van het verplichte thuiswerken er voor veel werkenden uit. De saamhorigheid en veerkracht nemen af en de werkdruk lijkt alleen maar toe te nemen. Positieve energie van medewerkers verandert daardoor in negatieve energie: werkstress. We komen zelfs in de gevarenzone als het gaat om burn-outs. Hoog tijd dus om onze energiebronnen aan te vullen en met behulp van deze waardevolle inzichten werkstress weer om te zetten in werkgeluk!” Aldus Martin Meulenkamp, CEO en HR expert bij 2DAYSMOOD.

1.     Stijgende stress en ontevredenheid brengen ons uit balans

Vergeleken met 2019 bestaat het stemmingsbeeld van werkenden in 2020 uit pieken van werkstress en ontevredenheid, en dalende bevlogenheid.

We zien dus dat met name de positieve energie negatief wordt. In drie maanden (aug-okt) stijgt stress met 7% en daalt bevlogenheid met 6%. Ook ontevredenheid stijgt in 2020 met 7%, waardoor we een 50/50 verhouding van positieve en negatieve stemmingen naderen. Idealiter is die 75% positief en 25% negatief, in die balans functioneren teams het best.

2.     Managers tonen meer veerkracht dan medewerkers

Het werkgeluk van zowel managers als medewerkers daalt in de tweede coronagolf binnen anderhalve maand met zo’n 10%. Wat opvalt na deze daling, is dat managers sneller en krachtiger terugveren naar hun normale niveau van werkgeluk (73%). Medewerkers blijven daarentegen hangen op 57%. Een trendbeeld en verklaring voor dit grote verschil lees je in het rapport.

3.     De grootste stressoren en energiebronnen in 2020

Hoe tevreden zijn medewerkers over de factoren in hun werkomgeving en hoe belangrijk vinden ze die voor hun werkgeluk? Door de scores op die vragen tegenover elkaar te zetten (een match of mismatch) komen energiebronnen en stressoren aan het licht. Zo is ‘werk-privé balans’ de nummer één stressor in 2020. Medewerkers vinden dit thema zeer belangrijk voor hun werkgeluk, met een 4.4. op een schaal van 5. Echter zijn ze er minder tevreden over, een score 3.6. Dit thema veroorzaakt stress omdat het niet voldoet aan de verwachtingen. De stressoren op plek 2 en 3 zijn ‘waardering krijgen’ en ‘interne communicatie’. De top 3 energiebronnen lees je in het rapport.

4.     Werkdruk als reden voor negatieve én positieve stemmingen

Als medewerkers negatieve emoties ervaren tijdens werk, geven ze in 26% van de gevallen aan dat de oorzaak te maken heeft met werkdruk. Als zij zich gestrest voelen (specifieke emoties: gefrustreerd en gespannen), dan neemt werkdruk een nog groter aandeel in met 31%. Opvallend in de data is dat als werknemers een positieve stemming hebben de reden ook in 17% van de gevallen in de categorie werkdruk valt. Blij door werkdruk? Nee, dit blijkt te maken hebben met vooruitgang! Het wegwerken van werkdruk door planningen, doelen en deadlines te behalen.

5.     Gezondheidscheck voor werkgevers: de eNPS neemt weer af

De employee Net Promoter Score helpt om te peilen hoe goed het werkgeverschap van een organisatie is. Die toont namelijk aan hoeveel medewerker-promotors of detractors (‘criticasters’) een organisatie heeft. Promotors zouden hun werkgever aanraden aan anderen, detractors geven hun werkgever een onvoldoende.

Tijdens de 1e coronapiek daalde het aantal detractors in Nederlandse organisaties met 9%, terwijl er 8% promotors bijkwamen. Deze waardering van medewerkers kan verklaard worden door de extra aandacht die zij kregen van hun werkgever. In de 2e coronagolf zien we weer een stijging van detractors (7%). Waar ligt dit nu aan en hoe kunnen werkgevers verbeteren?

Lees het Werkstress data rapport voor meer toelichting, adviezen van werkgeluk experts en een checklist voor medewerkers om proactief om te gaan met werkdruk.

“Bevlogenheid daalt dit jaar en dat is zorgelijk. Want als de ingrediënten voor bevlogenheid en werkgeluk missen, ligt een burn-out op de loer. En dat is een risico voor de inzetbaarheid van je medewerkers. Het is begrijpelijk dat bevlogenheid niet nu al terug is op het niveau van vóór de coronacrisis. Maar dat betekent dat er juist nu, rondom de tweede golf, aandacht voor moet zijn.– Nancy Peeters, initiatiefnemer Netwerk Werkgeluk

Cookies op 2DAYSMOOD
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties