2DAYSMOOD

Lichte werkstress kan zelfs positieve effecten hebben, zoals die energieboost die je kort voor een deadline krijgt. Wel is het essentieel dat deze werkstress niet extreem hoog of iedere dag aanwezig is in je organisatie. Dan lopen je medewerkers risico op burn-outs, ziekteverzuim en andere werkgerelateerde psychische klachten zoals slaapproblemen!

Tijdens de week van werkstress willen we jou als directeur, HR of teamleider helpen om beter met werkstress in je team(s) om te gaan. En wel op 3 manieren:

  1. Meer openheid creëren over stress en emoties op het werk
  2. Stressgerelateerde klachten voorkomen door continu inzicht
  3. Werkstress bestrijden met werkplezier

Onderzocht: werkstress bespreekbaar maken is nodig!

Evelien Brouwers, bijzonder hoogleraar gedragswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, doet onderzoek naar burn-outs en stress. Zij belicht deze week ook het belang van het bespreekbaar maken van stress op de werkvloer: “Wat mij betreft kunnen we wel een week van de bespreekbaarheid gebruiken.” In haar onderzoek vond zij namelijk een opvallende tegenstelling.

“Leidinggevenden vinden het vaak lastig om met werknemers over stress te praten, al helemaal over psychische problemen. Werknemers vinden het echter wel de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden om het initiatief te nemen in gesprekken over werkstress.

Intussen vinden werknemers het zelf moeilijk om over werkstress te beginnen, omdat zij bang zijn voor de negatieve gevolgen van zo’n gesprek. Leidinggevenden geven hierbij terecht aan dat zij hun werknemers niet kunnen helpen als zij niet aangeven wat zij nodig hebben.”

Bron: Metro, 11-11-2019