2DAYSMOOD

Werk aan het meest productieve en positieve team met relevante feedback.

Heb jij enig idee wat de reputatie van jouw team is, bij interne en externe klanten? En wat vinden teamleden zelf? Wat zijn hun verwachtingen, hoe tevreden zijn ze over het geleverde werk en hoe soepel is de communicatie? Zeker nu het einde van het jaar nadert – en traditionele functioneringsgesprekken of teamevaluaties worden uitgevoerd – is het essentieel de meest relevante feedback op te halen. Je wil immers concrete verbeterpunten krijgen om beter te presteren. Dit kan met de supersnelle 360° team feedback meting van 2DAYSMOOD.

Wat is 360 graden team feedback?

Maak kennis met een nieuwe en multidimensionale manier van terugkoppeling, die niet gericht is op het individu maar op het team: 360° team feedback! Het team evalueert niet alleen zelf, maar ontvangt ook feedback van gewenste stakeholders binnen en buiten de organisatie; de directe leidinggevende, andere afdelingen, het bestuur, klantenleveranciers of partners.   Door op een eenvoudige en snelle manier, bij relevante mensen feedback op te halen, verbeter je de betrokkenheid, prestaties én reputatie van je team.

Het toevoegen van een extern perspectief creëert zelfbewustzijn, verhoogt teameffectiviteit en productiviteit en helpt teams de focus te leggen op verdere teamontwikkeling  (Nowack & Mashihi, 2012)

Wat maakt 2DAYSMOOD’s 360° team feedback enquête uniek? 

Elke manager of teamleider heeft zijn eigen manieren voor terugkoppeling of beoordeling van medewerkers en teams. Informeel, via een wekelijkse kop koffie, of meer formeel, via (traditionele) maandelijkse of jaarlijkse functioneringsgesprekken.  Met de 360° feedback module van 2DAYSMOOD willen we deze manieren data-gedreven aanvullen en optimaliseren. Zo kun je de beste inzichten verkrijgen met de grootste potentiële impact. We innoveren op drie manieren:

  1. Feedback gericht op teamsamenwerking i.p.v. op slechts het individu 
  2. Feedback vanuit meerdere interne en externe perspectieven
  3. Feedback via een snelle, slimme en herhaaldelijke enquête 

De 2DAYSMOOD team feedback meting is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de technologie van onze continue meetmethode van medewerkersbetrokkenheid en werkgeluk

Welke inzichten krijg je met 360° team feedback? 

Om de positie van je team te versterken krijg je via de 2DAYSMOOD meting antwoord op onder andere deze vragen:

  • Wat is de reputatie van mijn team volgens de belangrijkste stakeholders? 
  • Hoe wordt het functioneren van mijn team ervaren door stakeholders?  
  • Zijn alle rollen in mijn team goed vertegenwoordigd?  
  • In hoeverre voldoet mijn team aan verwachtingen? 
  • Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten? 

Lees ook hoe je deze 3 veelvoorkomende feedback fouten kunt vermijden.

Hoe werkt de 2DAYSMOOD methode? 

Organisaties gebruiken onze realtime feedbackmethode om de stemming, tevredenheid en betrokkenheid van hun teams continu te meten en verbeteren. Dit zijn immers bewezen indicatoren van gezonde en productieve medewerkers. De 360° team feedback meting is een los onderdeel binnen de complete meetmethode. Het is een waardevolle aanvulling, met een externe component en concrete inzichten, om een nóg effectiever team te ontwikkelen. In de online meting gebruiken we onze eenvoudige enquête om feedback op te halen; slimme realtime dashboards om data te analyseren, en een kennisplatform waarmee je direct tot actie kunt overgaan.