2DAYSMOOD

Ben je geïnteresseerd in hoe betrokkenheid van medewerkers op het werk wordt aangedreven? Wil je op de hoogte blijven van de meest recente onderzoeken, maar kom je tijd te kort? En wil je weten hoe je medewerkersbetrokkenheid in jouw organisatie positief kunt beïnvloeden? Blijf lezen!

Bij 2DAYSMOOD vinden we het belangrijk dat we op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in ons vakgebied. We ondersteunen immers dagelijks organisaties met onze realtime meetmethode van medewerkersbetrokkenheid. Door onze wetenschappelijke kennis op peil te houden, kunnen we niet alleen onze tool verbeteren, maar ook advies geven dat wordt ondersteund door empirisch bewijs. In 2018 hebben we in samenwerking met de Universiteit Utrecht ons Employee Happiness Model (met 15 meetbare drijfveren van medewerkersbetrokkenheid en werkgeluk) wetenschappelijk gevalideerd. Onze leergierigheid is daar echter niet geëindigd – ons team is voortdurend bezig met het bestuderen en delen van de nieuwste onderzoeksbevindingen over medewerkersbetrokkenheid. We delen dit met met elkaar, onze partners, en nu ook met jou!

Introductie van #2DAYSRESEARCH

In de komende weken leren we je met behulp van hedendaags onderzoek hoe de 15 drijfveren uit ons model invloed hebben de betrokkenheid en het werkgeluk van medewerkers. Mocht je geïnspireerd zijn om meer te leren, kun je zelfs de onderzoekspapers bestuderen. Dus houdt deze liveblog en onze socials (Instagram – @2daysmood, Twitter – @2daysmood, LinkedIn – 2DAYSMOOD) de komende weken in de gaten.

Elke week publiceren we een nieuwe onderzoeksupdate over een van de drijfveren van medewerkersbetrokkenheid. Wist je bijvoorbeeld dat de fysieke werkomgeving, leiderschap en waardering een bewezen relatie hebben met betrokkenheid en indirect de werkprestaties? Wil je meer weten over hoe je medewerkersbetrokkenheid en werkgeluk in jouw organisatie kunt vergroten met de 15 seconden enquête van 2DAYSMOOD? Vraag dan een gratis demo of brochure aan.

1. Interne Communicatie

Welke invloed heeft interne communicatie op medewerkersbetrokkenheid?
Als het gaat om interne communicatie, is minder (meestal) meer! Deze drijfveer van werkgeluk is belangrijk omdat het de belangrijkste methode is om een gedeelde visie en begrip onder je werknemers te creëren. Interne communicatie van kwaliteit wordt gekenmerkt door een aantal factoren, zoals duidelijk, coherent en beknopt zijn.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-1-interne-communicatie-NL

Onderzoek wijst uit…
Recent onderzoek suggereert dat interne communicatie van hoge kwaliteit helpt bij het cultiveren van positieve relaties op de werkplek, die op hun beurt de betrokkenheid van werknemers positief beïnvloeden. Waarom? Het kan zijn omdat interne communicatie interacties in de organisatie mogelijk maakt, waardoor de kans op het ontstaan van vriendschappen wordt vergroot!

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

2. Visie en Kernwaarden

Welke invloed hebben visie en kernwaarden op medewerkersbetrokkenheid?
Het hebben van een visie die het bestaan van de organisatie stuurt en bestendigt, is een essentieel element voor het succes van elke organisatie. Belangrijk is dat een geweldige visie ook een geweldige leider nodig heeft die de visie aan anderen kan communiceren en ondersteuning van zijn collega’s kan krijgen.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-2-visie-en-kernwaarden-NL

Onderzoek wijst uit…
Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer medewerkers tijdens hun werkzaamheden de visie van de organisatie in gedachten houden, beter kunnen werken en zich gelukkiger voelen. Dit komt omdat medewerkers zich kunnen identificeren met de visie van de organisatie. Hierdoor begrijpen zij langetermijndoelen van de organisatie en weten ze hoe hun werk bijdraagt aan het bereiken ervan! 

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

3. Strategie en Doelstellingen

Welke invloed hebben strategie en doelstellingen op medewerkersbetrokkenheid?
De strategie van een organisatie is gebaseerd op de methoden die zij inzetten om langetermijn organisatiedoelen te bereiken. Een effectieve organisatiestrategie is een strategie waarmee je medewerkers zich identificeren. Ze moeten begrijpen hoe hun taken, verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerkingen onderdeel zijn van die strategie. Hoe goed een strategie ook uitgedacht is, deze kan niet slagen zonder goed te landen bij alle medewerkers.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-3-strategie-en-doelstellingen-NL

Onderzoek wijst uit…
Ondanks het feit dat 65% van de organisaties een overeengekomen strategie heeft, voert slechts 10% zijn strategie succesvol uit en begrijpt slechts 14% van de medewerkers de strategie helemaal! Om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers je strategie begrijpen, is het essentieel dat je effectief en regelmatig met hen communiceert en feedback geeft over wat werkt (en niet!).

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

4. Reputatie en Merk

Welke invloed hebben reputatie en merk op medewerkersbetrokkenheid?
Een positieve bedrijfsreputatie heeft tal van voordelen, zoals het aantrekken en behouden van getalenteerd personeel, het aantrekken van klanten en een voorsprong op jouw concurrenten. Om die voordelen te benutten, moet elk bedrijf drie cruciale eigenschappen hebben: legitimiteit, relevantie en differentiatie.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-4-reputatie-en-merk-NL

Onderzoek wijst uit…
Uit recent onderzoek is gebleken dat positieve percepties van bedrijfsreputatie een sterke positieve invloed hebben op de betrokkenheid van medewerkers. Deze bevinding is uniek en innovatief omdat de meeste bestaande literatuur inzoomt op de invloed van medewerkersbetrokkenheid op de reputatie van het bedrijf, in plaats van andersom! De resultaten van dit onderzoek benadrukken juist dat het management hun inspanningen ook zou moeten richten op het verbeteren van hun reputatie om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

5. Leiderschap

Welke invloed heeft leiderschap op medewerkersbetrokkenheid?
De rol van een leider in de organisatie is om anderen te inspireren om het maximale uit henzelf en hun werk te halen en een gezonde, positieve organisatiecultuur te cultiveren. Een van de beste manieren voor een manager om eventuele productiviteitsverschillen te dichten, is een goede relatie met zijn of haar personeel op te bouwen.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-5-leiderschap-NL

Onderzoek wijst uit…
Recent onderzoek heeft inderdaad verbanden gevonden tussen transformationeel leiderschap en medewerkersbetrokkenheid. Een transformationele leider is iemand die medewerkers aanmoedigt, inspireert en motiveert om te innoveren en verandering te creëren, waardoor de betrokkenheid positief wordt beïnvloed. Voorbeelden van hedendaagse transformationele leiders zijn Elon Musk of Barack Obama. 

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek
(beschikbaar met een Sage account of met een betaling)

6. Relatie met collega’s

Hoe beïnvloeden relaties met collega’s medewerkersbetrokkenheid?
Vriendschappen op het werk zijn enorm belangrijk omdat ze de manier beïnvloeden waarop alle werknemers samenwerken om doelen te bereiken. Als een werknemer gezonde, positieve relaties heeft met zijn collega’s, kan dit een aanzienlijk verschil maken voor de algemene tevredenheid en het individuele welzijn.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-6-relaties-met-collegas-NL

Onderzoek wijst uit… 
Onderzoek heeft uitgewezen dat werknemers die beste vrienden hebben op hun werk aanzienlijk meer moeite doen voor hun werk dan werknemers die dit niet hebben. Vrouwen die aangeven een beste vriend op het werk hebben, hebben bijvoorbeeld meer dan twee keer zoveel kans om betrokken te zijn met hun werk (63%) dan vrouwen die dit niet hebben (29%). Voor zowel vrouwen als mannen leidt het hebben van een beste vriend op het werk bovendien tot betere prestaties. Het is dus belangrijk om werknemers in staat te stellen vriendschappen te sluiten met collega’s. Cultuur begint met leiders. Zij zetten met hun acties de toon en zijn een voorbeeld voor werknemers. Zij maken het acceptabel of onacceptabel voor werknemers om vriendschappen te sluiten.  

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

7. Relatie met directe manager

Hoe beïnvloedt de relatie met de directe manager medewerkersbetrokkenheid?
Het hebben van een goede relatie met je manager is een integraal onderdeel van het succes van een bedrijf. Een effectieve relatie tussen manager en werknemer wordt gekenmerkt door tweerichtingscommunicatie, een goede uitwisseling van beloningen en positieve, passende emoties. Een manager heeft de verantwoordelijkheid om productieve relaties op te bouwen en te onderhouden met elke werknemer onder zijn toezicht.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-7-relatie-met-manager-NL

Onderzoek wijst uit…  
Recent onderzoek toont aan dat de relatie tussen een (directe) manager en werknemer een belangrijke invloed heeft op de vrijwillige vertrekintentie. Het verband is helder: een goede relatie tussen manager en medewerker leidt tot hogere medewerkersbetrokkenheid en lagere vrijwillige vertrekintenties, terwijl een slechte relatie tussen manager en medewerker leidt tot lagere medewerkersbetrokkenheid en hogere vrijwillige vertrekintenties. Als manager is het dus belangrijk om persoonlijke interesse en vertrouwen in je werknemer te tonen.

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

8. Sociale waarden 

Hoe beïnvloedt sociale waarden medewerkersbetrokkenheid?
Omdat we zoveel van onze tijd op het werk doorbrengen (bijna 33% van ons leven!), is het belangrijk dat we ook daar kunnen uitdrukken wie we werkelijk zijn. Voor velen gaat dit probleemloos , maar voor sommigen is het een uitdagende en soms een enge ervaring. Om deze reden is het belangrijk om een werkplek te cultiveren die wordt gekenmerkt door een gevoel van veiligheid en acceptatie. 

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-8-sociale-waarden-NL

Onderzoek wijst uit…  
Inclusie en diversiteit krijgen momenteel steeds meer aandacht in de hedendaagse werkomgeving. Om inclusief te zijn, kunnen kleine, eenvoudige wijzigingen worden aangebracht, zoals het gebruik van genderneutraal taalgebruik. Deze kleine verandering kan zeer impactvol zijn voor anderen, dus het is de moeite waard om de tijd te investeren om te overwegen hoe alle mensen zich op hun gemak voelen in jouw organisatie!

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

9. Salaris en voorwaarden

Hoe beïnvloeden salaris en voorwaarden medewerkersbetrokkenheid?
In principe staat de vergoeding die een medewerker ontvangt in relatie tot  in hoeverre hij of zij gewaardeerd wordt door de organisatie. Vrijwel alle medewerkers verwachten dat hun loonafspraken de volgende zaken dekken1) de basiskosten van levensonderhoud. 2) wat geld voor sparen of recreatie. 3) de mogelijkheid van een stijgende lijn in het loon. Daarnaast kunnen organisaties hun werken op unieke, niet-geldelijke manieren compenseren.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-9-salaris-en-voorwaarden-NL

Onderzoek wijst uit…  
Een organisatie die niet kan concurreren met hoge salarissen, kan in plaats daarvan geïndividualiseerde alternatieven bieden die aansluiten op de behoeften en wensen van hun personeel, zoals bedrijfsfeesten of flexibele werkschema’s. In een recent onderzoek noemde zelfs geen enkele deelnemer geld als een motiverende factor voor hun toewijding. In plaats daarvan waren zij meer voorstander van de sociale aspecten van hun werk. Teams die zich gewaardeerd voelen voor hun werk, zijn gemotiveerd om harder te werken en zullen meer betrokken zijn bij de organisatie. 

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

10. Waardering

Hoe beïnvloedt waardering medewerkersbetrokkenheid?
Waardering tonen aan jouw personeel of collega’s is gemakkelijk en kan een grote impact op hen hebben. Iets eenvoudigs als een handgeschreven notitie (“Dank je!”), kan een blijvende positieve indruk achterlaten. Het is een belangrijk signaal waaruit blijkt dat je hen en het werk dat zij verrichten in jouw organisatie waardeert.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-10-waardering-NL

Onderzoek wijst uit…  
In een beoordeling van meer dan 30 publicaties, werden verschillende organisatorische factoren geïdentificeerd die een motiverende invloed op medewerkers hadden. Hiervan werd vastgesteld dat de juiste erkenning, waardering en beloningen zeer motiverend waren. Financiële prikkels waren belangrijk, maar op zichzelf niet voldoende om te motiveren.

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

11.  Leren en ontwikkelen

Hoe beïnvloeden leren en ontwikkeling medewerkersbetrokkenheid?
Leren en ontwikkeling op het werk is enorm belangrijk omdat het groei en excelleren in prestaties bevordert. Elke leer- en ontwikkelingsstrategie die in jouw organisatie aanwezig is, moet gericht zijn op het maximaliseren van sterke punten en zwakke punten aanpakken. De strategie moet personeel in staat stellen om optimaal te werken.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-11-leren-en-ontwikkelen-NL

Onderzoek wijst uit…  
Belangrijk is, dat leren en ontwikkelen op het werk geen dure en tijdrovende taak is. Informeel leren is zelfgestuurd en wordt aangedreven door de eigen interesses en motivaties van het individu. Het stelt ons in staat om vaardigheden te ontwikkelen die wij belangrijk en noodzakelijk achten. Informeel leren geeft gemotiveerde medewerkers de mogelijkheid om te verkennen en te experimenteren hoe zij hun werk beter kunnen doen.

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

12. Intrinsieke motivatie

Hoe beïnvloedt intrinsieke motivatie medewerkersbetrokkenheid?
Een breed scala aan factoren motiveert medewerkers om hard te werken in hun rol. Zaken als werkomgeving, werk-privé balans en stabiliteit van de werkgelegenheid, kunnen allemaal de motivatie van een medewerker beïnvloeden, zowel ten goede als ten kwade!

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-12-intrinsieke-motivatie-NL

Onderzoek wijst uit…  
Van al deze factoren is intrinsieke motivatie echter geïdentificeerd als de meest motiverende van allemaal. Intrinsiek gemotiveerd zijn betekent dat de medewerker hard zal werken omdat het hem persoonlijke voldoening geeft, niet voor een externe beloning. Daarom moet de nadruk worden gelegd op het cultiveren van respect, erkenning, vertrouwen en autonomie op de werkplek, zodat intrinsieke motivatie positief kan worden beïnvloed.

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

13. Werkomstandigheden

Hoe beïnvloedt werkomstandigheden medewerkersbetrokkenheid?
Het belang van werkomstandigheden mag niet worden onderschat. Een mooie, prettige werkomgeving kan het verschil maken voor zowel individueel welzijn als organisatorisch succes! Een ideale werkplek is er een die past bij de behoeften van de medewerkers en tegelijkertijd een hoog niveau van van veiligheid en comfort in stand houdt.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-13-werkomstandigheden-NL

Onderzoek wijst uit…  
Dat eenvoudige initiatieven, zoals het introduceren van planten, of ervoor zorgen dat iedereen op een ergonomische manier werkt, kunnen de tevredenheid van medewerkers aanzienlijk beïnvloeden. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer medewerkers hun werkplek als comfortabel ervaren, ze meer van hun werk houden en eerder geneigd zijn in hun organisatie te blijven! 

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

14. Vitaliteit 

Hoe beïnvloedt vitaliteit medewerkersbetrokkenheid?
Negatieve emoties op het werk kunnen enorm schadelijk zijn en kunnen zich snel over het kantoor verspreiden. Het is belangrijk dat alle medewerkers worden ondersteund bij het omgaan met stress en het zorgen voor zichzelf, zowel voor lichaam als geest. Ook als dit inherent is aan het werk.

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-14-vitaliteit-NL

Onderzoek wijst uit…  
Uit recent onderzoek is gebleken dat een gelukkige werknemer 80% van zijn tijd op het werk spendeert aan het effectief voltooien van zijn of haar taken. Dit hoge productiviteitscijfer komt zowel de organisatie als het individu ten goedeImmers, in deze win-win situatie wordt het noodzakelijke werk voor de organisatie voltooid, en de medewerker voelt meer vrijheid om het werk los te laten in zijn of haar vrije tijd. 

Wil je meer weten? Bekijk het onderzoek

15. Werk-privé balans

Onderzoek-medewerkersbetrokkenheid-15-werk-prive-balans-NL  

 

Wil je meer weten over hoe je betrokkenheid op de werkvloer kunt meten en verbeteren met de 15 seconden survey van 2DAYSMOOD? Vraag dan een demo of een brochure aan.