2DAYSMOOD

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat geluk op het werk meetbaar is, met stemming als belangrijke indicator.

 

Werkgeluk en de bevlogenheid van personeel zijn de laatste jaren hot topics geworden. Veel organisaties proberen strategieën te implementeren om het geluk van hun medewerkers duurzaam te verbeteren. Een van de hoofdredenen hiervoor is de bewezen positieve impact van gelukkige medewerkers op productiviteit, innovatie, cultuur en omzet. Daarnaast resulteert het in een vermindering van stress, ziekmeldingen en burn-outs. Een andere reden is het feit dat werkgevers in het hedendaagse bedrijfsleven niet meer om het welzijn van hun personeel heen kunnen. Ze zullen nauw moeten samenwerken met medewerkers en inzicht moeten krijgen in hun behoeften, om het talent in de organisatie te houden!

Wetenschappelijk onderzoek naar drijfveren van werkgeluk

Omdat werkgeluk een trendgevoelig opkomend onderwerp is, worden er ook vanuit de academische hoek steeds meer nieuwe onderzoeksinzichten geproduceerd. In samenwerking met Universiteit Utrecht, deden wij wetenschappelijk onderzoek naar de drijfveren van geluk op het werk. In het bijzonder onderzochten wij hoe werkgeluk van medewerkers ofwel ‘employee happiness’, het beste gemeten en verworven kan worden. Door zowel literatuurstudies als praktisch onderzoek in meer dan 150 organisaties, vonden we diverse aspecten die belangrijk zijn voor een nauwkeurige meting van werkgeluk. We namen ook de tijd om onze eigen 2DAYSMOOD analysetool te valideren en te garanderen dat deze voldoet aan de meest actuele standaarden.

Geluk op het werk meten is mogelijk

De belangrijkste vinding uit ons onderzoek is dat werkgeluk niet nauwkeurig gemeten kan worden met slechts een enkelvoudige variabele. Wat je nodig hebt is een unieke combinatie van vier meetvariabelen: medewerkerstevredenheid, betrokkenheid (of bevlogenheid), identificatie met de organisatie en emoties (of affect).

  1. Medewerkerstevredenheid is iemands emotionele toestand als resultaat van zijn of haar baan of aspecten van het werk, zoals groeimogelijkheden, niveau van zelfsturing en verantwoordelijkheid, salaris, arbeidsvoorwaarden en waardering.
  2. Betrokkenheid of Bevlogenheid is de mate waarin een medewerker zich cognitief (hoofd), emotioneel (hart) en fysiek (lichaam) toewijdt aan zijn of haar baan. Betrokkenheid en medewerkerstevredenheid worden tot op heden veelal gemeten in traditionele jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken.
  3. Identificatie met de organisatie is de mate waarin een werknemer zich persoonlijk identificeert met het bedrijf waar hij of zij voor werkt. Een typisch meetinstrument voor deze drijfveer is de ‘employee Net Promotor Score’ (eNPS). Deze methode analyseert loyaliteit van medewerkers gebaseerd op drie verschillende groepen: ‘detractors’, ‘passives’ and ‘promotors’.
  4. Emoties en Affect vertegenwoordigen de algemene stemming of houding op het werk. Weten hoe medewerkers zich voelen en waarom, blijkt een belangrijk aspect te zijn voor het verkrijgen van een uitgebreid en overkoepelend inzicht in werkgeluk.

 

Continu vs. jaarlijks meten

Een andere belangrijke factor bij het accuraat meten van werkgeluk is de meetfrequentie.  Als je écht wilt weten hoe het gaat met je medewerkers dan loop je met een jaarlijkse enquête achter de feiten aan. Zorg ervoor dat je elke week vraagt aan je medewerkers hoe ze zich voelen en wat de redenen daarvoor zijn. Door die vragen en feedback meteen vast te leggen, creëer je de mogelijkheid om snel actie te ondernemen en direct het resultaat te zien. Als positieve verandering in de organisatie uitblijft kun je bijsturen. Bovendien bouw je met de continue metingen een trendlijn op. Je kunt op lange en korte termijn groeiontwikkelingen en omslagpunten in je organisatie(cultuur) ontdekken.

 

Stemmingen op het werk zijn universeel

In het onderzoek hebben we ook een survey uitgezet om te bepalen of stemmingen die gevoeld worden op het werk te generaliseren zijn voor verscheidene culturen. Het antwoord is ja! We vroegen respondenten van diverse nationaliteiten en organisaties uit verschillende landen, om hun 8 meest ervaren emoties op het werk te rapporteren. We vonden een significante overlapping tussen de opgegeven stemmingen en kunnen daarmee concluderen dat emoties die je ervaart op het werk universeel zijn. Benieuwd naar de meest gevoelde emotie? Het zal geen grote verrassing zijn dat de werknemers antwoordden dat ze zich het vaakst moe voelen. Gelukkig zijn mensen tijdens het werk ook erg vaak vrolijk, enthousiast en relaxed! Een andere interessant onderzoeksresultaat was dat niet de verbale communicatie, maar de visuele benadering het beste werkt bij het nauwkeurig meten van emoties en affect. Een model met emoticons, die herkenbare gezichtsuitdrukkingen representeren, blijkt toegankelijker. Mensen kunnen via deze methode beter een oordeel vellen over hun eigen emoties en deze uitdrukken.

 

Mensen hebben de grootste impact op werkgeluk

Toen we wisten welke metingen een representatief beeld geven van geluk op het werk, werden we opnieuw getriggerd. Welke fundamentele drijfveren in organisaties zouden de grootste invloed hebben op positieve bedrijfsresultaten (KPI’s)? Het antwoord was wederom cultuur-overschrijdend. De belangrijkste drijfveren van een algeheel geluksgevoel op het werk zijn sterk gelinkt aan mensen. Het gaat hier om sociale waarden, relaties met collega’s en relaties met directe leidinggevenden.

 

Een continue holistische aanpak is het meest effectief

Organisaties die het verhogen van betrokkenheid, geluk en welzijn van hun medewerkers op een strategische manier willen aanpakken, hebben inzicht nodig in het algehele geluksgevoel op het werk. De specifiek gecombineerde meetvariabelen zijn het meest effectief om de impact op bedrijfsdoelstellingen of KPI’s aan te tonen. Daarnaast biedt een continue analyse een essentiële toegevoegde waarde. De  mogelijkheid wordt namelijk gecreëerd de invloed van acties direct te meten en bij te sturen. De bovengenoemde methodes zijn de eerste stappen naar bevlogen en gelukkige medewerkers en een positieve organisatiecultuur. 2DAYSMOOD heeft deze kennis ondergebracht in het Employee Happiness Model plus analysetool die betrokkenheid en werkgeluk meet in slechts 15 seconden per week. Een alternatief voor het jaarlijkse, vaak ineffectieve, medewerkerstevredenheidsonderzoek en functioneringsgesprek. Daarnaast motiveren en adviseren de organisatiepsychologen en HR deskundigen van 2DAYSMOOD directeuren, managers en medewerkers. Zodat zij verantwoordelijkheid en actie ondernemen voor een positief werkklimaat.

 

Ben je geïnteresseerd in het meten en verbeteren van werkgeluk en betrokkenheid in jouw organisatie? Of wil je meer weten over de verschillende metingen en data-analyses in onze tool? Neem gerust contact op met [email protected] of vraag een gratis demo aan.

 

Met dank aan:
Karien Timmerman – Onderzoeksstagiair, 2DAYSMOOD
Selma Fehrmann – Organisatiepsycholoog & Directeur EMEA, 2DAYSMOOD

 

Bekijk de infograpic: