2DAYSMOOD

Een goede onboarding is cruciaal voor een succesvolle start van nieuwe medewerkers. Het gaat niet alleen om het regelen van praktische zaken op de eerste dag, maar ook om het warm verwelkomen van nieuwe collega’s en het leren kennen van hun nieuwe werkomgeving. Het onboardingsproces moet zorgvuldig worden uitgevoerd en biedt voordelen voor beide partijen. In deze blog richten we ons op de vijfde C van het onboardingsproces: ‘Check Back’. Het belang van het onderhouden van contact met nieuwe werknemers gedurende de eerste paar weken, zodat ze zich gewaardeerd voelen en betrokken raken bij de organisatie. Lees hieronder verder om te ontdekken hoe het toepassen van ‘Check Back’ kan bijdragen aan een goed onboardingsproces en het leren kennen van nieuwe jouw nieuwe medewerkers.

Continue verbetering van het onboardingsproces door Check Back

We hebben in een eerdere blog de vier C’s van onboarding uitgelegd. Aan dit model kan ook nog een vijfde C van onboarding worden toegevoegd. De vijfde C van onboarding is de Check Back, waarbij managers regelmatig feedback vragen aan nieuwe medewerkers over hun onboarding-ervaring en inwerkingsperiode. Door feedback te verzamelen, kan het onboardingsproces continu verbeterd worden. In deze blogpost gaan we in op de verschillende manieren om de effectiviteit van het onboardingsproces te meten, zodat je als organisatie kunt blijven verbeteren.

Wat brengt Check Back binnen het onboardingsproces jouw organisatie?

Het is belangrijk om als organisatie aandacht te besteden aan ‘Check Back’. Dit helpt om de betrokkenheid van nieuwe medewerkers bij de organisatie te vergroten. Nieuwe medewerkers hebben vaak nog veel vragen en onzekerheden in hun eerste weken bij een nieuwe organisatie. Door regelmatig contact te hebben en te vragen naar hun ervaringen en feedback, kunnen nieuwe medewerkers zich gewaardeerd voelen en een gevoel van verbondenheid ontwikkelen met de organisatie.
Een ander voordeel van ‘Check Back’ is dat het de organisaties kan helpen om mogelijke problemen en zorgen van nieuwe medewerkers vroegtijdig te identificeren. Je doet dit door regelmatig te communiceren en te vragen naar de ervaringen van nieuwe medewerkers. Zo kun je als organisatie proactief reageren op eventuele problemen en zo voorkomen dat nieuwe medewerkers snel weer vertrekken. Bovendien kan ‘Check Back’ helpen om een cultuur van open communicatie en feedback te bevorderen binnen jouw organisatie. Door het regelmatig contact laat je aan nieuwe medewerkers zien dat je waarde hecht aan hun input en bereid bent om te luisteren naar hun suggesties en ideeën.

Hoe kun je doen aan Check Back binnen onboarding van nieuwe medewerkers?

1. Feedback van nieuwe medewerkers

Het is belangrijk om feedback te verzamelen van nieuwe medewerkers over hun onboarding-ervaring. De beste manier om inzicht te krijgen in je onboardingsproces, is door het meetbaar te maken. Weet jij hoe je medewerkers hun onboarding hebben ervaren? 2DAYSMOOD biedt werkgevers, teamleiders en HR-managers een snelle en simpele manier om het onboardingsproces in kaart te brengen. Door te vragen naar de ervaringen van nieuwe medewerkers, kun je inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van het onboardingsproces en deze informatie gebruiken om verbeteringen aan te brengen.

Hiernaast kun je de stemming, betrokkenheid en werkdruk van al jouw medewerkers over een langere periode kort-cyclisch meten. Wekelijks krijgen medewerkers een 15-seconden enquête, waarmee teamleiders kunnen zien hoe het team ervoor staat. Houd op deze manier als teamleider of HR-manager bij hoe goed jouw nieuwe medewerker integreert in het team en binnen de organisatie.

2. Prestatie-indicatoren binnen het onboardingsproces

Een andere manier om de effectiviteit van het onboardingsproces te meten, is door het gebruik van prestatie-indicatoren. Dit zijn meetbare doelen die worden gesteld voor nieuwe medewerkers, zoals het behalen van een bepaald niveau van productiviteit binnen een bepaalde tijd. Door de prestaties van nieuwe medewerkers te meten, kun je beoordelen of het onboardingproces heeft bijgedragen aan het succes van de nieuwe medewerker en de organisatie.

3. Benchmarking met andere bedrijven

Een derde manier om de effectiviteit van het onboardingsproces te meten, is door middel van benchmarking met andere bedrijven. Dit houdt in dat je de prestaties van je eigen onboardingproces vergelijkt met die van andere bedrijven in dezelfde branche. Op deze manier kun je zien hoe jouw proces presteert ten opzichte van anderen en of er nog ruimte is voor verbetering. Het toepassen van 2DAYSMOOD-tool biedt de mogelijkheid tot benchmarking. Kijk bijvoorbeeld in ons datarapport over de eNPS score! Hiernaast doen wij regelmatig data-analyses die benchmarking mogelijk maken.

4. Employee retention rate na onboarding van nieuwe medewerkers

Een vierde manier om de effectiviteit van het onboardingsproces te meten, is door te kijken naar de employee retention rate. Als nieuwe medewerkers binnen korte tijd de organisatie verlaten, kan dit wijzen op een slechte onboarding-ervaring. Door de employee retention rate te meten, kun je zien of het onboardingsproces heeft bijgedragen aan het behoud van medewerkers op de lange termijn.

5. Productiviteitsmetingen van het onboardingsproces

Voer productiviteitsmetingen uit om te zien of nieuwe medewerkers de kennis en vaardigheden hebben opgedaan die nodig zijn om productief te zijn. Gebruik een combinatie van deze methoden om een compleet beeld te krijgen en verbeteringen aan te brengen die bijdragen aan het succes van de organisatie op de lange termijn.

Check Back: zo verbeter je de onboarding van jouw nieuwe medewerkers!

De “Check back” C is dus van belang omdat het ervoor zorgt dat nieuwe medewerkers voldoende feedback en ondersteuning krijgen tijdens hun onboardingproces. Door regelmatig in te checken bij nieuwe medewerkers, kunnen organisaties hun voortgang en eventuele uitdagingen bij het integreren in de organisatie monitoren en waar nodig ondersteuning bieden. Dit kan de nieuwe medewerker helpen om zich sneller op hun gemak te voelen en effectiever te worden in hun werkzaamheden. Dit draagt bij aan de retentie van nieuwe medewerkers en vermindert de kans dat ze voortijdig de organisatie verlaten!

Meer inzicht in het onboardingsproces bij jou op de werkvloer? Doe aan Check Back, gebruik data!

Wil je actief aan de slag met het verbeteren van het onboardingsproces in jouw organisatie? Kijk dan naar de pagina over onboarding op onze website. Naast het verkrijgen van informatie rondom onboarding is het structureel meten van het onboardingsproces binnen jouw organisatie cruciaal. Zo kun je continu blijven verbeteren en voldoen aan de meest actuele feedback van jouw nieuwe medewerkers. Ga aan de slag met de tool van 2DAYSMOOD en maak gebruik van de onboarding module!
Of doe een nulmeting om te zien hoe gelukkig jouw bestaande medewerkers zijn. Krijg door middel van het Employee Happiness Model in de drijfveren achter werkgeluk binnen jouw organisatie. Een andere optie is het meten van de stemming van je medewerkers en deze bespreken in de teams om stress en ontevredenheid snel te spotten en hierop te acteren.

Ben je benieuwd naar de tool? Vraag hier een gratis adviesgesprek aan.