Ben jij een goed rolmodel voor je medewerkers als het gaat om het naleven van bedrijfswaarden en werk-privé balans? Durven jouw mensen tijdig en open te communiceren over een te hoge werkdruk of negatieve werksfeer? En wanneer gaf jij voor het laatst een welgemeend compliment of positieve feedback aan je teamleden?

De bovenstaande vragen gaan over thema’s die een correlatie vertonen met medewerkersbetrokkenheid in je team of organisatie. Door onze praktijkervaring en intensief literatuuronderzoek, heeft 2DAYSMOOD 15 thema’s geïdentificeerd als drijfveren van medewerkersbetrokkenheid. In deze visuele blog nemen we je stapsgewijs mee door die 15 drijfveren. Wil je weten hoe het staat met de betrokkenheid bij jou op de werkvloer? Ga dan stap voor stap na hoe het staat met deze drijfveren in jouw organisatie en bespreek ze in je team. Gebruik onze tips om verbetering en meer werkgeluk te realiseren op de werkvloer. Elke twee weken voegen we een nieuwe stap toe. Dus ben jij als HR manager, teamleider, of medewerker geïnteresseerd in hoe jij kan bijdragen aan een positief werkklimaat? Houd deze blog dan op je radar!

Wil je een diepgaandere meting van medewerkersbetrokkenheid in je organisatie? 2DAYSMOOD biedt een realtime meetmethode voor medewerkersbetrokkenheid, ter vervanging van het traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek. Naast de bovengenoemde 15 drijfveren bieden wij ook inzicht in stemming van medewerkers door een wekelijkse 15 seconden survey.

Stap 1. Interne Communicatie

De drijfveer ‘Interne Communicatie’ heeft betrekking op communicatie in de organisatie op alle levels. Zowel persoonlijk als procesmatig. Tussen collega’s onderling, tussen medewerker en manager, en tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Een heldere en consistente boodschap vanuit alle hoeken is hierbij zeer belangrijk. Verwarring over de hoofdboodschap kan een grote boosdoener zijn in de interne communicatiestrategie.
Klik op de tip om te vergroten.

Stap 2. Visie en Kernwaarden

De drijfveer ‘Visie en Kernwaarden’ gaat over de leidende normen en waarden van de organisatie. Ze definiëren hoe het bedrijf zichzelf nu ziet en hoe het zichzelf wil zien in de toekomst. De visie is een inspiratieve beschrijving van waar het bedrijf naar streeft. De kernwaarden beschrijven de begeerde cultuur. Maar wat nou als deze twee zaken niet serieus worden genomen? Als er geen enkele consequenties zijn wanneer er niet wordt gehandeld naar de bedrijfswaarden? Dat kan leiden tot een dissociatie tussen werknemer en bedrijf.
Klik op de tip om te vergroten.

Stap 3. Strategie en Doelstellingen

De drijfveer ‘Strategie en Doelstellingen’ beschrijft de helderheid over de algemene strategie van de organisatie in teams en de mate waarin individuele werknemers bereid zijn zich daarbij aan te sluiten. Transparantie over de rolverdeling en een sterk begrip over hoe de individuele krachten daarbij instemmen zijn aanmerkelijke componenten bij deze drijfveer. Als de individuele krachten van een team niet worden overwogen, dan kan een ondoordachte strategie averechts werken.
Klik op de tip om te vergroten.

Stap 4. Reputatie en Merk

De drijfveer ‘Reputatie en Merk’ omschrijft de algemene indruk op de organisatie van alle interne en externe belanghebbende. Dit is gebaseerd op de verleden acties van het bedrijf en de verwachtingen voor het toekomstige gedrag. Het is een indicator voor in hoeverre stakeholders zich identificeren met het bedrijf. Door hun merk heen creëert het bedrijf een imago dat is geassocieerd met een level van geloofwaardigheid, kwaliteit en klanttevredenheid. Een negatieve reputatie van de organisatie kan zeer afstotend zijn voor werknemers. Het geeft simpelweg oncomfortabele gevoelens, wat een aanleiding kan zijn om werkgeluk bij een ander bedrijf te zoeken.
Klik op de tip om te vergroten.

Stap 5. Leiderschap

De drijfveer ‘Leiderschap’ verwijst naar alle leidinggevende en managers die verantwoordelijk zijn voor het effectief beheren van de verschillende bouwstenen in de organisatie. Ze dienen als een bron van inspiratie voor anderen om hard te werken. Ze genereren zo een succesvolle bedrijfscultuur. Ze dienen ook de ‘visie en kerwaarden’ en ‘strategie en doelen’ om te zetten in handelingen die begrijpelijk zijn voor medewerkers. Zodra een rolmodel zich niet gedraagt volgens de normen en waarden van de organisatie, kan dat een aanleiding zijn voor medewerkers om de regels ook niet na te leven.
Klik op de tip om te vergroten.

Stap 6. Relaties met collega’s

De drijfveer ‘Relatie met collega’s’ omvat de sociale relaties op het werk. Deze relaties bepalen de manier waarop mensen en teams met elkaar kunnen samenwerken en doelen kunnen bereiken. In deze stap is het dus belangrijk te onderzoeken of de factoren die positieve sociale interacties ondersteunen, aanwezig zijn in de organisatie en in welke mate. Dat zijn interacties zoals; aangename informele communicatie (zoals “kantoorhumor”), vertrouwen, wederzijds respect en een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel in het team. Klik op de tip om te vergroten.

Benieuwd naar de volgende stappen en drijfveren van medewerkersbetrokkenheid? Houd deze blog in de gaten, elke twee weken publiceren we nieuwe tips. Wil je meer weten over hoe je betrokkenheid op de werkvloer kunt meten en verbeteren met de 15 seconden survey van 2DAYSMOOD? Vraag dan een demo of een brochure aan.

27/06/2019
3 min leestijd

2DAYSMOOD haalt 360.000 euro op met nieuwe investering

PERSBERICHT Werkgeluk zal de komende jaren de nieuwe standaard worden binnen organisaties. Het vo...

Lees meer

Door: Mare Derks

20/05/2019
4 min leestijd

9 Tips om jouw werkdruk structureel te verlagen

Heb je de werkdruk binnen jouw organisatie en teams gepeild en is deze te hoog? Hoor je klachten ove...

Lees meer

Door: Robin van der Meulen

09/05/2019
4 min leestijd

HR & Communicatie interviewt… 2DAYSMOOD!

HR & Communicatie is een kennisplatform en community voor professionele ontwikkeling, met een fo...

Lees meer

Door: Mare Derks

Share This