voor HR en Management

Wat is de eNPS?

De employee Net Promotor Score (eNPS) is een internationaal gevalideerde formule die uit één vraag bestaat. Op een schaal van 0-10 wordt aan medewerkers gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat zij Organisatie ‘X’ aanbevelen als een goede werknemer aan anderen. Antwoorden worden vervolgens gegroepeerd in drie groepen: detractors (score 0-6), passieven (score 7-8) en promoters (score 9-10). De gemiddelde score geeft een indicatie in hoeverre jouw medewerkers ook ambassadeurs zijn. Je kunt het zien als een overkoepelende score. Je zou deze regelmatig moeten checken om te zien of je op de juiste route zit voor een positieve werk- en teamsfeer. Ook extern is deze score van kritisch belang. Je reputatie als werkgever kan doorslaggevend zijn bij het aantrekken van nieuwe talenten, zeker tijdens de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Bedenk maar eens hoe vaak potentiële kandidaten door huidige werknemers worden getipt (of afgeraden!) om ergens aan de slag te gaan. Met de realtime meetmethode van 2DAYSMOOD kun je de eNPS herhaaldelijk meten en op alle niveaus in je organisatie actie ondernemen om de score te verhogen.

‘Ook promotors kunnen je van waardevolle informatie voorzien. Welk positief verhaal vertellen zij tegen vrienden als het over werk gaat? Welke drijfveren vinden zij hun in werkomgeving?’

Hoe start je met het verbeteren van de eNPS score?

 

1. Maak er een KPI van

Om een stijgende lijn in de eNPS te bewerkstelligen, is het goed om er een doelstelling of KPI van te maken in je organisatie of team. De gemiddelde eNPS score in 2018 in Nederland is -4. In Europa is dit gemiddelde -9.6. De score is een aftreksom van het percentage promotors min het percentage detractors. De ultieme doelstelling? Het aantal detractors naar 0 krijgen.

2. Meet de eNPS score regelmatig

Werk actief aan de betrokkenheid en bevlogenheid van je medewerkers en houd door middel van de eNPS score in de gaten of er verbetering plaatsvindt. Wij raden je aan om maandelijks of per kwartaal de eNPS vraag aan medewerkers te stellen. Met de 15 seconden survey van 2DAYSMOOD meet je ook continu de stemming van je medewerkers. Deze anonieme data, en de eNPS data is te analyseren op organisatie, afdeling en teamniveau. Je kunt dus zien waar in je organisatie ontevredenheid of stress hoog blijft, of waar bevlogenheid stijgt.

3. Zoek de detractors en promotors

Om het probleem bij de bron aan te pakken zul je ook de werkvloer op moeten gaan. Met hulp van een meting kun je achterhalen waar jouw detractors en promotors zich bevinden. Ga met ze in gesprek! In teams waar veel detractors zijn, is extra aandacht, actie en feedback nodig. Als je al een idee hebt waar de pijnpunten zitten moet je hier juist dieper op ingaan. Mensen willen gehoord worden en wellicht kunnen zij zélf met laagdrempelige oplossingen komen. Maar ook promotors kunnen je van waardevolle informatie voorzien. Welk positief verhaal vertellen zij tegen vrienden als het over werk gaat? Welke drijfveren vinden zij in hun werkomgeving? Bij 2DAYSMOOD is het startpunt van een medewerkersonderzoek een nulmeting. Met de nulmeting maak je een eerste scan van je organisatie en teams op basis van stemmingen, drijfveren en de eNPS. Je ontdekt waar de probleemgebieden en succesfactoren zitten.

4. Laat collega’s ervaringen delen

Koppel teamleiders met een lage eNPS score aan teamleiders met een hoge eNPS score. Collega’s kunnen elkaar vaak het beste helpen, aangezien zij zich in de meest vergelijkbare werksituatie bevinden. Zorg ervoor dat jij als (HR) Manager óók weet wat de succesfactoren zijn in deze teams of afdelingen. Maar vergeet daarnaast de minder scorende teams niet. Bied hen de tools om de teamsfeer, medewerkersbetrokkenheid en eNPS aan te pakken.

5. Beloon je ambassadeurs

Geef een compliment of beloning aan de teams (en teamleiders) met veel promotors! Dit zijn de medewerkers die op feestjes en netwerkbijeenkomsten met trots zullen vertellen waar ze werken, en nieuwe talenten aan het bedrijf zullen introduceren. Kun je ook nog interne of externe communicatiekanalen inzetten om je bevlogen teams zichtbaarder te maken?

Meer advies over analysemogelijkheden en een verbeteringsaanpak voor je eNPS score? Plan een afspraak en live demo met onze Strategic Happiness Expert.

Meer kennisartikelen of informatie over 2DAYSMOOD?

Share This